Zo’n 30 vertegenwoordigers van brandweer, waterleidingmaatschappijen en binnenlandse zaken, werkten dinsdag 18 april samen tijdens een workshop voor de standaardisatie van brandkraan(geo)gegevens in België.

Het project heeft als doel tot een eenvoudig bruikbare en toegankelijke geodataset te komen, een van de meest gevraagde datasets voor hulpverlening die nu nog niet bestaat. Dit gebeurt op initiatief van het NGI en wordt gefaciliteerd door het Inter-communautair Overleg e-Government (ICEG). De standaardisatie maakt het beheer, het delen en het gebruik eenvoudiger voor de dataeigenaren (waterleidingmaatschappijen) en de datagebruikers (brandweer).

De volgende workshop is op 22 juni, waarna tijdens de zomer een publieke consultatie volgt. Het forum en de documentatie is beschikbaar hier.