In het kader van de deadline van 1 december 2021 voor de registratie van de datasets die onder dienstverleningsniveau 3 vallen, werd er een 3de Transportdata.be-workshop georganiseerd door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) in samenwerking met de Belgische ITS-stuurgroep.

De workshop vond plaats op dinsdag 16 november te Brussel. Het deed deugd om elkaar in het echt te kunnen zien, uiteraard met respect voor de heersende corona-maatregelen. In totaal waren er 29 deelnemers met zeer diverse achtergronden (overheidsdiensten, publieke en private transportorganisaties, onderzoeksinstellingen etc.)

Na een ontvangst met koffie en koffiekoeken startte de workshop met een presentatie van Julie Mariën, voorzitster van de ITS-stuurgroep, waarbij ze de Europese Gedelegeerde Verordening 2017/1926 toelichtte met specifieke aandacht voor de deadline van 1 december 2021 en de impact hiervan op de stakeholders.

Vervolgens gaf Jasper Beernaerts, NAP-operator, een overzicht van de stand van zaken van Transportdata.be en ging hij dieper in op de toekomstige uitdagingen voor het NAP. Zo kwamen onder meer het belang van correct ingevulde metadata, de verklaring van overeenstemming en de mogelijkheid van harvesting aan bod.

De laatste presentatie van de workshop werd gegeven door Benoît Criel, Chief Operations Officer bij Optimile. Hij had het over hoe Optimile als MaaS-aanbieder het NAP vandaag al gebruikt maar ook over hoe het NAP volgens hem in de toekomst nog meer zou kunnen bijdragen aan de sector door o.a. standaardisatie te bevorderen, opleidingen te voorzien, het creëren van vertrouwen etc.

Na de presentaties volgde het interactief gedeelte van de workshop met rondetafelgesprekken in kleinere groepen. De focus lag hierbij op de vraag hoe het NAP verder kan evolueren om nog beter aan de behoeften van de verschillende stakeholders tegemoet te komen. FOD Mobiliteit en Vervoer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken en SPW Mobilité et Infrastructures verzorgden de animatie van deze interactieve rondetafelgesprekken. De gesprekken leverden zeer interessante discussies op met veel feedback voor het NAP-team.

Tot slot werd de workshop afgesloten met een slotwoord door Peter Van der Perre, de directeur van ITS.be.