Waarin bestaat het werk van een cartograaf op het NGI?

Het werk van zaalcartograaf bestaat hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, uit het bijwerken van de geografische databanken van het Belgische grondgebied. Deze databanken worden bij talrijke cartografische of statistische, burgerlijke of militaire toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld topografische kaarten voor het groot publiek, luchtvaartkaarten, papieren of digitale toeristische kaarten, stedenbouwkundige onderzoeken, kaarten voor de hulpdiensten, enz.

Cartografische objecten (bepaald door hun geometrie en de bijhorende informatie zoals de breedte of het aantal rijstroken van een weg) worden op een computer aangemaakt/gewijzigd/verwijderd op basis van luchtfoto’s in 2D (op orthofoto’s) of in 3D (fotogrammetrie).

Kan je even beschrijven hoe een gewone werkdag eruitziet?

Het gaat om kantoorwerk in een technische en grafische omgeving. Wegens de complexiteit van de criteria die geïnterpreteerd en toegepast moeten worden (heeft deze steunmuur de minimale lengte en hoogte om geselecteerd te worden, heeft dat gebouw een bijzondere vorm of functie, enz.) zijn vaak interacties tussen cartografen nodig. In de productiezaal, bij een vergadering of via nog andere communicatiemiddelen kan elke cartograaf oplossingen voorstellen of opmerkingen maken in verband met bepaalde situaties om de werkmethodes en/of de selectiecriteria te verbeteren. De geografische realiteit is enorm gevarieerd terwijl het aantal objecten en gegevens die in de databanken kunnen worden opgeslagen beperkt is. Dat maakt het werk uitdagend maar ook boeiend.

Het NGI is ook  baanbrekend geweest op het vlak van telewerk (nu door communicatie via Teams), dat zich nog aan het uitbreiden is. Telewerk is voor iedereen mogelijk na het verwerven van de nodige vaardigheden en ervaring onder begeleiding van de collega’s. Een aantal cartografen telewerken al vele jaren deeltijds.

Wat maakt deze job bijzonder aantrekkelijk?

Cartograaf is een breed begrip dat heel verschillende « stielen » kan aanduiden. Tal van cartografen veranderen van dienst/stiel in de loop van hun loopbaan, en zelfs binnen éénzelfde stiel is het werk erg gevarieerd. In functie van het profiel en de interesse van de cartograaf kunnen die taken aangevuld worden of wisselen: inzamelen van geografische informatie op luchtfoto’s of ter plaatse, terreinmetingen, omzetting van de weergave van cartografische symbolen van één kaartschaal naar een andere (cartografische generalisatie), kwaliteitscontrole.

Over welke vaardigheden moet uw toekomstige collega beschikken?

De cartograaf moet initiatieven kunnen nemen om oplossingen te vinden voor problemen aan de hand van de talrijke beschikbare elektronische middelen en documentatie (bijvoorbeeld om de tegenstrijdigheden en incoherenties tussen verschillende informatiebronnen op te lossen).

Er zijn verschillende oplossingen en methodes om te komen tot het gewenste resultaat en de cartograaf moet ook zijn werk zelfstandig kunnen organiseren. Om het geëiste kwaliteitsniveau te behalen is ook veel aandacht en concentratie nodig.

Waarom werken voor het NGI?

Het vakgebied is niet zo bekend maar verdient wel meer erkenning ;). De originaliteit van het vak, het afwisselend en constant evoluerend werk, de individuele en volledig zelfstandige taken binnen een team met vele interacties alsook de flexibiliteit van de organisatie maken het een boeiend beroep. Het NGI is een openbare structuur op mensenmaat, die bijdraagt tot een geruststellende en stimulerende sfeer. De werkomstandigheden berusten op vertrouwen en aanpassingsvermogen, waardoor een goed evenwicht tussen privé- en professioneel leven wordt behouden.