De website www.transportdata.be fungeert als het Belgische nationaal toegangspunt voor datasets en diensten betreffende intelligente transportsystemen (National Access Point for Intelligent Transport Systems – NAP ITS).

Het NAP ITS ging van start in februari 2020 in navolging van de Europese ITS-richtlijn, en beoogt de mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer te maken.

Het NAP ITS centraliseert de toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België op de portaalsite www.transportdata.be. De datasets en diensten hebben betrekking op alle types vervoersmiddelen en zijn afkomstig van alle mogelijke partijen, zowel uit de publieke als uit de private sector. De datasets en diensten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën, elk gebaseerd op een Europese gedelegeerde verordening:

  • Multimodale reisinformatiediensten (Multimodal Travel Information Services – MMTIS; EU 2017/1926)
  • Realtimeverkeersinformatiediensten (Real Time Traffic Information services – RTTI; EU 2015/962)
  • Verkeersveiligheidsinformatie (Safety Related Traffic Information – SRTI; EU 886/2013)
  • Informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (information services for Safe and Secure Truck Parkings – SSTP; EU 885/2013)

In elk van deze gedelegeerde verordeningen wordt afzonderlijk bepaald welke actoren datasets en diensten op het NAP ITS moeten registreren en volgens welke modaliteiten dit dient te gebeuren.

Door de toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten te centraliseren, heeft het NAP ITS als doelstelling het hergebruik ervan door derden zoals leveranciers van reisinformatiediensten en producenten van digitale kaarten te vergemakkelijken.


De rol van het NGI

De ontwikkeling en het beheer van het Transportdata.be-platform is toevertrouwd aan het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), op verzoek en in opdracht van de ITS-stuurgroep.

De ITSstuurgroep omvat de federale en gewestelijke vervoersadministraties die betrokken zijn bij de implementatie van intelligente vervoerssystemen in België. Aangezien de ITS-bevoegdheden verdeeld zijn tussen de gewestelijke en de federale overheden, zorgt de ITS-stuurgroep voor de coördinatie en de samenwerking. Wat het NAP ITS betreft, zijn de betrokken overheden met name:


Gegevensaanbieders en (her)gebruikers van mobiliteitsdata linken

Een gegevensaanbieder kan zijn of haar organisatie op het NAP ITS registreren en er vervolgens mobiliteitsgegevens en -diensten aanbieden. Zo kunnen datasets en diensten gemakkelijk worden gevonden door ontwikkelaars van ITS (Intelligent Transport Systems)-diensten. Deze ITS-diensten zijn bijvoorbeeld reisinformatiediensten zoals multimodale routeplanners die gebruikers relevante reis- en verkeersinformatie verschaffen.

Een gebruiker van het NAP ITS kan de geregistreerde datasets en diensten doorzoeken met behulp van trefwoorden en/of filters en de contactinformatie raadplegen van de persoon die verantwoordelijk is voor een dataset of dienst. Vervolgens kan de gebruiker de  beschikbare datasets rechtstreeks downloaden van het NAP ITS of een link verkrijgen naar het portaal van de gegevensaanbieder.

De NAP Helpdesk contact@transportdata.be  wordt beheerd door het NGI, faciliteert het contact tussen beide partijen en helpt gegevensaanbieders en -gebruikers in geval van vragen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met hen.


Blijf op de hoogte!

Via www.transportdata.be, de viermaandelijkse nieuwsbrief en LinkedIn-pagina blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over het NAP ITS en de activiteiten die in het kader hiervan worden georganiseerd.