Leden van het directiecomité van het NGI, samen met NGI-specialisten die verantwoordelijk zijn voor de relaties met Defensie, veiligheid en diverse geodata-toepassingen op het gebied van veiligheid en crisismanagement, verwelkomden op 27 juni 2023 een delegatie van 20 vertegenwoordigers van het Militair Commando West-Vlaanderen.

Als onderdeel van het versterkte partnerschap met Defensie vinden er occasioneel bijeenkomsten plaats tussen het NGI en verschillende onderdelen van Defensie. Op deze bijeenkomsten wisselen het NGI en Defensie beste praktijken uit en identificeren ze samen nieuwe potentiële synergieën. Dit bezoek, op initiatief van het Militair Commando West-Vlaanderen, maakte deel uit van de jaarlijkse wederoproepingsdagen van de reservisten, en was gericht op hun expertisegebieden, waaronder ‘Host Nation Support’ en Noodplanning.

Geodata acquisitie, geo4crisis en de Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten (UCE) waren enkele van de onderwerpen die aan bod kwamentijdens deze middag die heel verrijkend was voor beide partijen.