Wij zijn trots u te kunnen melden dat we op 11 februari 2023 een ISO 9001:2015 certificaat gekregen hebben voor eTOD, het proces voor het onderhoud en de publicatie van de luchtvaarthindernissen.

De geografische gegevens vormen een sleutelelement voor de veiligheid van de luchtvaart, meer bepaald die gegevens die in real time de luchtvaartautoriteiten en de piloten informatie geven over de hindernissen die ze moeten vermijden tijdens een vlucht.

De ISO 9001 norm omvat een aantal principes met betrekking tot kwaliteitsbeheer, meer bepaald een sterke klantgerichtheid, de motivatie en betrokkenheid van de hogere kaderleden, de procesmatige aanpak en de continue verbetering. Alle personeelsleden van het NGI die tijdens het certificeringsproces gecontacteerd werden, hebben aangetoond dat ze de toegepaste procedures door en door kennen en dat ze de processen beheersen. De ISO 9001:2015 certificering, die geldig is voor drie jaar, met een jaarlijkse controle, is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van het werk van het NGI en van de talrijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van eTOD, ten voordele van de veiligheid van de luchtvaart.

Case AOEM

Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM)

De Aeronautical Obstacle Evaluation Maps (AOEM) laten toe om te identificeren of een advies vereist is voor een constructie die, door zijn hoogte, een invloed zou kunnen hebben op de luchtvaart: indien de geplande constructie of structuur de hoogte overschrijdt die aangegeven wordt in de kaart, zal het Directoraat generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om advies worden gevraagd.

Ontmoeting bij het NGI met de defensieattachés

19/12/2022

De kracht van geo stond op de agenda van de vergadering van verschillende defensieattachés die op 15 december 2022 plaatsvond op de Campus Renaissance, waar de nieuwe kantoren van het NGI zijn gevestigd. De groep van hooggeplaatste attachés, die legermachten van over de hele wereld vertegenwoordigen, komt periodiek bijeen om cruciale defensie- en veiligheidskwesties te…