Op 18 oktober 2023 waren EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, aanwezig in de zetel van het Europees Parlement in Straatsburg om deel te nemen aan een debat over het belang van geografische informatie voor duurzame ontwikkeling, georganiseerd op initiatief van Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE).

Alles gebeurt ergens. Toegang tot geografische informatie en het juiste beheer ervan zijn cruciale factoren in de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Om dit te bereiken wordt er hard gewerkt binnen de verschillende regionale en thematische werkgroepen van het Expertencomité voor het beheer van mondiale geospatiale informatie (UN-GGIM) waarvan het NGI medevoorzitter is voor België.

Door mensen en plaatsen met elkaar te verbinden, draagt geografische informatie bij tot een duurzame, veiligere en rechtvaardigere wereld. In zijn presentatie bij de opening van het debat herinnerde Colin Bray, voorzitter van EuroGeographics, aan de belangrijke rol van de nationale overheden die verantwoordelijk zijn voor cartografie, kadaster en landregistratie. Tomaz Petek, voorzitter van UN-GGIM: Europe, legde uit waarom geospatiale gegevens een integraal onderdeel zijn van een sterker en meer inclusief ontwikkelingskader na 2030.

Onder de door de leden van EuroGeographics genoemde concrete voorbeelden was NAP ITS, dat de mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer maakt. Onze Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, presenteerde het webportaal transportdata.be, dat door het NGI beheerd is en dat de toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België centraliseert en hun hergebruik door derden, zoals reisinformatiedienstverleners en digitale kaartproducenten, bevordert.

Dit evenement is een vervolg op de Kaarten voor een datagestuurd Europa dialoog die vorig jaar werd gehouden in aanwezigheid van leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van nationale aanbieders van geospatiale informatie.

 

Workshop Transportdata

19/10/2023

Op dinsdag 10 en donderdag 12 oktober organiseerde het NGI met de vier vervoersadministraties, namelijk de FOD Mobiliteit en Vervoer, Brussel Mobiliteit, de SPW Mobilité et Infrastructures en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een workshop over Transportdata.be. De Nederlandstalige workshop vond plaats op 10 oktober en de Franstalige op 12 oktober, in totaal waren…

Kaarten voor een datagestuurd Europa op de agenda in het Europees Parlement (ITRE)

02/12/2022

EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, hebben deelgenomen aan het debat over “Kaarten voor een datagestuurd Europa” dat op 29 november 2022 in het Europees Parlement werd gehouden op initiatief van de heer Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE).