Op dinsdag 10 en donderdag 12 oktober organiseerde het NGI met de vier vervoersadministraties, namelijk de FOD Mobiliteit en Vervoer, Brussel Mobiliteit, de SPW Mobilité et Infrastructures en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een workshop over Transportdata.be. De Nederlandstalige workshop vond plaats op 10 oktober en de Franstalige op 12 oktober, in totaal waren er meer dan 100 deelnemers.

Het doel van deze workshops was het informeren van de Belgische stakeholders over de aankomende deadline van 1 december 2023 die gepaard gaat met de uitbreiding van de geografische scope van het TEN-T netwerk (Antwerpen/Brussel en internationale verbindingen) tot het gehele Belgische transport netwerk. Vanaf dan moeten alle statische MMTIS-data (Multimodal Travel Information Services) op het nationaal toegangspunt voor intelligente vervoerssystemen, het NAP ITS, geregistreerd worden.

Het NAP ITS wil mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer maken. De toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België is gecentraliseerd op de portaalsite transportdata.be, wat het hergebruik ervan door derden, zoals reisinformatiedienstverleners en producenten van digitale kaarten, vergemakkelijkt. De datasets en diensten hebben betrekking op alle soorten transportmiddelen en zijn afkomstig van verschillende bronnen, zowel publieke als private.

Op het programma stonden er verschillende presentaties van de collega’s van de dienst SDI en leden van de Belgische ITS-Stuurgroep over de Europese Gedelegeerde Verordening MMTIS (EU)2017/1926, met bijzondere aandacht voor de deadline van 1 december 2023 en de impact hiervan op de stakeholders. Ook een live demonstratie van de website Transportdata.be met onder andere de registratie van een dataset kwamen aan bod.

Tijdens de workshop hadden de deelnemers de mogelijkheid om feedback te geven en vragen te stellen. De NAP-Helpdesk zal de antwoorden op de vragen bundelen en vervolgens delen met de deelnemers. De ontvangen feedback zal gebruikt worden om in de toekomst nog beter op de behoeftes van de stakeholders in te spelen.

 

alt=""