Het NGI blijft de hulpdiensten ondersteunen met vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen van morgen. In juli en augustus 2023 voerde het Instituut een behoeftenstudie uit bij federale partners die interesse (zouden kunnen)  hebben voor het gebruik van geolokalisatiegegevens en -services via het GSM-netwerk. De resultaten van dit onderzoek en de informatie die wordt verzameld bij telefoonoperatoren maken het mogelijk nieuwe oplossingen voor de hulpdiensten te bestuderen.

Als federale geobroker is het NGI goed geplaatst om de dialoog aan te gaan met betrokken partijen op het gebied van crisisbeheer, met inbegrip van hulpdiensten en crisiscentra, met het oog op het identificeren en ontwikkelen van manieren om hun toegang tot relevante geografische gegevens te vergemakkelijken. In dit geval vormt realtime geolokalisatie, mogelijk gemaakt door gegevens die zijn verzameld en geanonimiseerd door telefoonoperatoren, een belangrijk onaangeboord potentieel voor het ondersteunen van de reactie van hulpdiensten bij een incident of crisis. Door bijvoorbeeld toegang te krijgen tot precieze informatie over het aantal getroffen mensen, zouden crisismanagers hun respons kunnen optimaliseren en mensen ter plekke sneller en effectiever kunnen helpen.

Dit initiatief maakt deel uit van het programma voor een uniforme en gedeelde cartografie voor de hulpdiensten (UCE – Uniform Cartography for the Emergency services) dat tot doel heeft de coördinatie, de voorbereiding en het beheer van grote evenementen, incidenten en crisissen te verbeteren. Als tussenpersoon op federaal niveau is het NGI al betrokken bij verschillende realisaties en initiatieven die de geodata en geoservices FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable) maken, waardoor de betrokken partijen de geo-informatie beter kunnen beheren en zo de maatschappij en de burgers beter van dienst kunnen zijn.

Dit zijn enkele lopende initiatieven van het NGI: