Het NGI heeft de curieuzeneuzen award gewonnen tijdens de ceremonie voor de allereerste Federale Innovatie-award.

Het NGI herkent zich in deze prijs, die nieuwsgierigheid erkent als een belangrijke competentie als het om innovatie gaat. Ons personeel is erg geïnteresseerd in vernieuwende oplossingen, staat open voor de vernieuwende oplossingen van de anderen en werkt graag mee aan dergelijke initiatieven die de innovatie stimuleren.


Ons project werd niet geselecteerd voor de short list, maar we hebben nog belangrijke vernieuwende toepassingen in de pipeline die we bij een volgende editie kunnen indienen. Proficiat aan de genomineerden, en vooral aan de collega’s van de FOD Financiën (douane) voor Tech Forces against Drugs, die de prijs voor het beste vernieuwende initiatief binnen de federale overheid wonnen.