Sinds een tiental jaar werkt het Nationaal Geografisch Instituut samen met verschillende hulpdiensten (FOD Binnenlandse Zaken, Brandweer, Politie, FOD Volksgezondheid, Defensie, crisiscentra, ASTRID, enz.) om één enkel referentieraster te definiëren dat kan worden gebruikt om te geolokaliseren en standaard afdrukken te maken, voor een betere interoperabiliteit en communicatie tussen alle betrokkenen.

Het is in deze context dat in de herfst van 2020 een eerste betaversie van MapIndex werd gecreëerd en gepubliceerd op geo.be. Sindsdien werd de tool meermaals getest en geëvalueerd, in het echt en tijdens oefeningen. Dankzij de ontvangen feedback werd de definitie van de MapIndex verfijnd en op 14/11 is een update gepubliceerd via geo.be, als WMS, en ook in verschillende vectorformaten. De index is gebaseerd op de kaartversnijding van het NGI, maar bevat extra cellen voor aangrenzende zones. Hij is gedefinieerd op 5 niveaus, waarvan het meest gedetailleerde niveau cellen van 125 bij 125 meter omvat.

Deze nieuwe betaversie (v2) wordt momenteel geëvalueerd en we hopen dat het product definitief gevalideerd zal worden in 2024. In de komende maanden zal de nieuwe versie geïmplementeerd worden in de diverse oplossingen van het NGI, zoals de TopoMapViewer en de UCE Printtool voor de hulpdiensten en andere oplossingen van de hulpdiensten zelf.

NGI zet met de MapIndex en de uniforme symbologie stap verder in de Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten (UCE)

19/09/2023

Op maandag 11 september 2023 kwamen twintig vertegenwoordigers van verschillende Belgische hulpdiensten en het NGI samen om aan twee fundamenten voor geodata voor de hulpdiensten te werken: de MapIndex en de uniforme symbologie.