Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad op 17 november 2023 ingestemd met een ontwerp van een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Deze overeenkomst werd op 5 december 2023 op het NGI ondertekend door de Chef van Defensie, admiraal Michel Hofman en onze administrateur-generaal, mevr. Ingrid Vanden Berghe. De samenwerkingsovereenkomst beoogt voortaan maximale synergie tussen beide partijen.

Enkele belangrijke punten uit de overeenkomst:

  • Erkenning van het NGI als strategische partner binnen Defensie;
  • Betrokkenheid van het NGI in de ontwikkeling van de geostrategie van Defensie;
  • Het fungeren van het NGI als expertisecentrum, nauwe samenwerking en gebruik van wetenschappelijke expertise beschikbaar op de KMS;
  • Integratie van opdrachten van Defensie bij het NGI.

Het persbericht is hier beschikbaar.

“Het versterkte protocolakkoord regelt nu de voorwaarden van ons partnerschap. Het is het resultaat van diepgaande gezamenlijke reflectie, gericht op het wederzijds versterken van onze capaciteiten. Een belangrijk aspect van het protocolakkoord is de erkenning van het NGI als strategische partner in zijn hoedanigheid als Expertisecentrum binnen Defensie en als bijdrager aan de ontwikkeling van de geostrategie voor Defensie. Het voorziet in een zeer aanzienlijke versterking van de uitwisselingsmechanismen op het gebied van expertise en mobiliteit van personeel, waardoor de continuïteit van de hoogwaardige diensten die nodig zijn voor de operaties van het leger wordt gewaarborgd.”

Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-Generaal van het NGI

PERSBERICHT Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het NGI

05/12/2023

PERSBERICHT – Brussel, 5 december 2023 Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad op 17 november 2023 ingestemd met een ontwerp van een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Deze overeenkomst werd op 5 december 2023 op het NGI ondertekend door de Chef van Defensie, admiraal Michel Hofman…