Van 11 tot 13 maart was Mevrouw Vanden Berghe uitgenodigd om deel te nemen aan Defense GeoIntelligence (DGI), een jaarlijkse internationale conferentie die in Londen plaatsvindt.

De eerste dag, gewijd aan de toekomst van het ‘space’ domein, was ze gastvrouw voor een deel van de namiddagsessie. Mr T. A. Phillips, dienstdoend directeur van het All-domain Anomaly Office, gaf meer inzicht in het rapport dat zijn recent opgerichte dienst enkele dagen voordien publiceerde over onverklaarbare anomalieën (wat we vroeger UFO’s noemden).

Woensdag leidde ze een ‘haardvuurgesprek’ met als thema de samenwerking tussen private en publieke actoren om betere geodata voor klimaat ter beschikking te stellen zodat beleid en beslissingen in dat domein beter onderbouwd kunnen worden. Dr Ethan Addicott (Exeter University) toonde aan hoe geodata kunnen helpen om klimaatgebonden conflicten te onderscheiden van politiek aangestuurde conflicten in de visserij, terwijl Mrs Heither Speight (U.S. Army Geospatial Center) meer inzicht gaf in de kansen op overleg en beëindiging van grensoverschrijdende conflicten wanneer klimaatwijzigingen effect aan beide zijden van de grens veroorzaken.

In de plenaire slotzitting lichtte Mevrouw Vanden Berghe toe hoe het NGI geëvolueerd is van een “kaartenfabrikant” tot een strategische informatiepartner, de geo-informatiebroker, niet alleen voor Defensie maar ook ten dienste van andere bevoegdheidsdomeinen in de federale overheid.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het NGI

07/12/2023

Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad op 17 november 2023 ingestemd met een ontwerp van een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Deze overeenkomst werd op 5 december 2023 op het NGI ondertekend door de Chef van Defensie, admiraal Michel Hofman en onze administrateur-generaal, mevr. Ingrid Vanden…