De nieuwe generatie van flexibele dienstverlening – de casus van geografische informatie

FLEXPUB: Public e-Service Strategy in support of the Federal Government

Digitalisering wordt steeds belangrijker in onze samenleving, ook in de publieke sector. Zowel omwille van besparingen alsook omwille van de mogelijkheden die nieuwe technologiën bieden, maar dit gaat gepaard met grote uitdagingen.

Van de overheden wordt verwacht om burgers interactieve en gepersonaliseerde publieke diensten aan te bieden. Hiervoor zijn geografische gegevens essentieel. Op basis van deze vaststelling heeft het FLEXPUB*-onderzoeksproject tot doel een strategie te ontwerpen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie flexibele en innovatie publieke e-services in België, ‘enabled by location’.

Om deze Strategie te ontwikkelen, werd een nulmeting uitgevoerd van de bestaande praktijken van de overheden op het vlak van geografische e-diensten, aangevuld met een analyse van de afgeleide behoeften van de stakeholders.

Om de federale overheid te begeleiden werd een strategie voor twaalf jaar (2018-2030) opgesteld, als kader dat de fundamenten legt voor een overheid om flexibele en innovatieve e-diensten op te bouwen, die steunen op drie pijlers (Openheid, Participatie en Samenwerking) en één belangrijke grondslag: Geo-oriëntatie. Daarnaast ontwikkelen we een Blue-print en toolkit.

*FLEXPUB (2016-2020) is een samenwerking van de KULeuven (het Instituut voor de Overheid en het Research Centre for Information Systems Engineering), de Universiteit van Namen (Research Centre in Information, Law and Society en het Research Center on Information Systems Engineering) en het Nationaal Geografisch Instituut, gefinancierd door BELSPO – BRAIN.BE ter versterking van het federaal overheidsbeleid.

Website: www.FLEXPUB.be