Op woensdagavond 22 november nam Jan De Waele, adviseur-generaal van het NGI, deel aan het netwerkevent van het Nationaal crisiscentrum (NCCN)  in de aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Het evenement, gehost door de directeur-generaal a.i. van het NCCN Leen Depuydt, vond plaats in het Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Dit netwerkevent bood de kans om de samenwerking tussen het NCCN en de crisisbeheerders, waaronder het NGI, te versterken en was een goede gelegenheid voor het NGI om de herinnering aan zijn lopende raamovereenkomst voor geodata-acquisitie bij crisissituaties te vernieuwen.

Op het programma stonden openingsspeeches van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en van directeur-generaal a.i. van het NCCN Leen Depuydt. Er werd ook een dankwoord gericht aan Bart Raeymaekers, voormalig directeur-generaal van het NCCN. Tot slot gaf ambassadeur Stéphane Mund, permanente vertegenwoordiger bij het Politiek en Veiligheidscomité, een presentatie over de uitdagingen van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU.

Het netwerkevent van 22 november bood deelnemers niet alleen de kans om contacten te leggen, ideeën uit te wisselen en mogelijke samenwerkingen te verkennen, maar was ook een platform om nauwere samenwerkingen en gedeelde inspanningen op het vlak van crisisbeheer op te bouwen.

Het Nationaal Geografisch Instituut blijft ook in de toekomst bijdragen aan een efficiënter nationaal crisisbeheer.

 

 

NGI maakt raamovereenkomst voor geodata-acquisitie bij crisissituaties verder bekend

08/09/2023

Op woensdag 6 september lichtte het NGI zijn raamovereenkomst tijdens de Conferentie van Gouverneurs in Waver verder toe. Dankzij dit partnerschap is een snelle en gecoördineerde inwinning van luchtbeelden via het NGI in crisissituaties mogelijk.  Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) heeft in overleg met de Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)…