Op woensdag 6 september lichtte het NGI zijn raamovereenkomst tijdens de Conferentie van Gouverneurs in Waver verder toe. Dankzij dit partnerschap is een snelle en gecoördineerde inwinning van luchtbeelden via het NGI in crisissituaties mogelijk. 

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) heeft in overleg met de Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een overeenkomst gesloten met twee bedrijven, Stratos en Vansteelandt voor het snel verzamelen van beeldmateriaal bij een provinciale of federale crisissituatie. Een snelle inwinning is cruciaal wanneer het gebied te groot is voor een drone en satellietbeelden niet volstaan.  

Dit initiatief kwam tot stand naar aanleiding van de ervaringen van het NGI met de overstromingen in 2021. Het NGI heeft toen als geobroker gedetailleerde luchtfoto’s van de overstromingsgebieden ingewonnen en ter beschikking gesteld van de verschillende crisismanagers (bv. de hulpdiensten). Het beeldmateriaal was niet alleen een grote hulp bij de coördinatie van de hulpverlening, maar ook bij de opvolging van de schade en de planning van het herstel van de infrastructuur.  

Tijdens de conferentie toonden de gouverneurs een diepgaande interesse in de nieuwe mogelijkheden die deze samenwerking biedt. Het NGI blijft zich inzetten om zijn capaciteiten op vlak van crisisrespons aanzienlijk te versterken, zodat er nog efficiënter kan ingespeeld worden op de verschillende noden. 

Blussen met kaarten

30/11/2021

Het NGI ondersteunde een grote, multidisciplinaire oefening voor natuurbrandbestrijding in de Antwerpse Kempen met een uniforme kaart voor de hulpdiensten. Het gebruik van deze kaart stond centraal in deze oefening. Één gemeenschappelijke en professionele kaart betekent: snellere en efficiëntere inzet van middelen én betere samenwerking.

Efficiëntere noodhulp dankzij lancering printtool voor hulpdiensten

24/06/2022

Met de lancering van de printtool kunnen hulpdiensten vanaf heden altijd en onder alle omstandigheden beschikken over professioneel en uniform kaartmateriaal. De hulpdiensten kunnen met de tool zelf kaarten en atlassen aanmaken, voor gebruik in het veld en in de commandoposten. Hiermee wordt een jarenlange wens van de hulpdiensten ingewilligd.