Binnen het NAPCORE project wordt elke Member State van de EU jaarlijks geevalueerd op basis van een aantal objectieve criteria over de kwaliteit van hun NAP. Aangezien het Belgische NAP Transportdata.be steeds erg hoge scores behaalt werd het NGI uitgenodigd om het Belgische platform toe te lichten op de workshop “NAPCORE Reference Architecture Workshop” in Praag op 19 en 20 juni.


Tijdens de workshop gaf Jasper Beernaerts, Projectleider in de SDI dienst van het NGI, er uitleg over het Belgische NAP als best practice in de EU en deelde inzichten over de legale aspecten, de organisatiestructuur, de IT architectuur en cyberveiligheid van het Belgische platform en hoe de user community bereikt wordt. Het publiek waren de NAP operatoren van alle EU lidstaten. Tijdens de workshop werd ook de link gemaakt met hoe de architectuur van een data platform dient te evolueren om in de toekomst compatibel te zijn met de verschillende DataSpaces die momenteel in de EU ontwikkeld worden.

Het NAP ITS ging van start in februari 2020 in navolging van de Europese ITS-richtlijn, en beoogt de mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. De ontwikkeling en het beheer van het Transportdata.be-platform is toevertrouwd aan het NGI, op verzoek en in opdracht van de ITS-stuurgroep.