De sector van de wereldwijde geospatiale informatie heeft er een drukke week op zitten. Van 3 tot 5 augustus 2022 vond in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de 12de vergadering van het UN-GGIM Expertencomité plaats. Voor het Nationaal Geografisch Instituut, dat voor België optrad als covoorzitter, was het zelfs extra druk.

(van links naar rechts) De drie covoorzitters van het UN-GGIM Expertencomité en de verslaggever : Mevrouw Paloma Merodio Gómez (Mexico), Mevrouw Ingrid Vanden Berghe (België), De heer Tulu Besha Bedada (Ethiopië), De heer Kamal Outghouliast (Marokko)

Elk jaar komen de vertegenwoordigers van de lidstaten van de VN die het Expertencomité inzake het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM) vormen, bijeen rond een ambitieuze agenda. Voor deze 12de editie konden de vergaderingen van het VN-GGIM-Comité van deskundigen en de nevenevenementen gewoon fysiek plaatsvinden.

Het UN-GGIM Comité speelt een uiterst belangrijke rol in de versterking van de internationale samenwerking met betrekking tot het beheer van de geospatiale informatie. Daarbij gaat de aandacht ook naar de agenda 2030 voor de duurzame ontwikkeling en de beleidsontwikkeling. Het belang van het Comité ligt bij de bepaling van de geospatiale referentienormen en de bevordering van het delen van informatie en van goede praktijken tussen de lidstaten. Dat helpt hen bij het nastreven van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Tijdens de 12e vergadering werd de goedkeuring van een nieuwe resolutie, die het mandaat en de werkingsmogelijkheden van het UN-GGIM Expertencomité versterkt, gevierd. De goedkeuring van deze resolutie, die onder meer door België werd gesteund, gebeurde tijdens de laatste zitting van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) op 22 juli 2022. In een recent rapport van het UN-GGIM Expertencomité stonden immers verschillende actielijnen die aangaven dat een multilaterale aanpak de beste oplossing is om te antwoorden op de globale uitdagingen met betrekking tot de productie, de beschikbaarheid en het gebruik van de geospatiale informatie.

De invoering en promotie van het Geïntegreerd Kader van de Geospatiale Informatie (UN-IGIF) was een van de belangrijkste punten waarover de experten discussieerden. Om dit initiatief te steunen bij de Franssprekende landen heeft België zich ertoe verbonden om de belangrijkste documenten te vertalen in het Frans, een van de zes officiële talen van de VN. Zo levert ons land een essentiële bijdrage aan de werkzaamheden van het UN-GGIM Expertencomité met het oog op de duurzame ontwikkeling.

“België verbindt zich ertoe om de belangrijkste documenten over het Geïntegreerd Kader van de Geospatiale Informatie (IGIF) in het Frans te vertalen om dit werk te promoten, vooral bij de Franstalige ontwikkelingslanden” zei Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI en covvorzitter van de 12de vergadering van het UN-GGIM Expertencomité.

Ook andere belangrijke punten, zoals het toekomstig ecosysteem van de geospatiale informatie, het wereldwijde geodetisch referentiekader, de geospatiale informatie op het domein van de duurzame ontwikkeling, bij rampen of bij het beheer van onroerende goederen stonden op de agenda. De video’s en de documenten, met inbegrip van de beslissingen die het UN-GGIM Expertencomité nam na de discussies, zijn beschikbaar op de officiële website van de VN.

India is gastland voor het tweede Congres van de Verenigde Naties voor het wereldwijd beheer van de geospatiale informatie (UNWGIC) in Hyderabad van 10 tot 14 oktober 2022. Dit open evenement, waarvoor afgevaardigden van het Expertencomité van het UN-GGIM worden uitgenodigd, zal zich toespitsen op het vergroten van de capaciteit voor het beheer van de geospatiale informatie op nationaal niveau, meer bepaald in de ontwikkelingslanden, zodat geen enkel land achterblijft.

Volg de actualiteit op Twitter @UNGGIM en @NGIGN_Begeo

UN-GGIM 12de sessie : Het NGI is trots België te mogen vertegenwoordigen

29/07/2022

De 12de sessie van het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM), waarvan België covoorzitter is, zal van 3 tot 5 augustus 2022 plaatsvinden in de zetel van de Verenigde Naties in New York. Het Nationaal Geografisch Instituut is trots België te mogen vertegenwoordigen als covoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité en zo…