Het NGI en het Intercommunautair eGovernment Overleg (ICEG) werden vorige week ontvangen door AquaWal, de koepelorganisatie van Waalse waterleidingmaatschappijen, samen met AquaFlanders en AquaBru. Doel van de bijeenkomst was om te werken aan de standaardisatie van geodata van hydranten, een van de belangrijkste datasets voor de brandweer. Tegen begin november zal de standaard gefinaliseerd worden. Er wordt ook gewerkt aan het vervolg op de standaardisatie, namelijk het samenbrengen en het verdelen van die gegevens aan de hulpdiensten via de GeoHub voor Hulpdiensten van het NGI.

U kunt het model doorlopen via deze link tot uiterlijk 3 november 2023.

Meer informatie over de werkgroep vindt u hier.

Verdere dialoog over de standaardisatie van hydrantengegevens

14/07/2023

Op 22 juni 2023 organiseerde het Intercommunautaire e-Government Overleg (ICEG) samen met het NGI een derde workshop over de standaardisatie van hydrantengegevens. Dit is een van de belangrijkste geodatasets voor de hulpdiensten die nu nog vaak onbeschikbaar en te gefragmenteerd is. Ongeveer 30 brandweermensen en waterleidingmaatschappijen namen deel. De workshop leidde tot een voorstel voor…