Op 22 juni 2023 organiseerde het Intercommunautaire e-Government Overleg (ICEG) samen met het NGI een derde workshop over de standaardisatie van hydrantengegevens.

Dit is een van de belangrijkste geodatasets voor de hulpdiensten die nu nog vaak onbeschikbaar en te gefragmenteerd is.

Ongeveer 30 brandweermensen en waterleidingmaatschappijen namen deel. De workshop leidde tot een voorstel voor een nationale datastandaard. Dit is nu gepubliceerd voor ‘public review’ op de github van het Belgian Interoperability Framework. Waterleidingbedrijven en brandweermensen hebben nu de gelegenheid om het model te vergelijken met hun eigen gegevens en behoeftes. Ook jouw feedback over bijvoorbeeld de ‘Geometry’ en ‘GeographicalName’ is welkom via  https://github.com/belgif/thematic/issues (Hydrants) of via e-mail.

Tot eind september wordt alle feedback verzameld en daarna zal in oktober een afsluitende workshop worden georganiseerd.

Foto: freepik.com