Sinds januari 2023 werkt geograaf Johannes Van Geertsom samen met Professor Joep Crompvoets van de KULeuven aan een voorbereidende studie voor het implementeren van het Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) in Djibouti.

Dit raamwerk is ontwikkeld door het Comité van experten inzake globaal geospatiaal informatiebeheer van de VN (UN-GGIM) en dient als leidraad om efficiënte systemen voor het beheer van geospatiale gegevens op te zetten en om gezaghebbende geospatiale gegevens van hoge kwaliteit toegankelijk en beschikbaar te maken.

Deze studie is een onderdeel van een groter project van de Wereldbank “Quality Investment Infrastructure Partnership contributions to the Djibouti: Integrated Slum Upgrading Project”. Gedurende het project zal de infrastructuur voor geospatiale gegevens (SDI) in Djibouti geëvalueerd worden met als doel belangrijke maatregelen te identificeren voor de investering en geleidelijke invoering van een kwaliteitsinfrastructuur, afgestemd op de specifieke prioritaire werkterreinen van het land. In totaal worden er drie verschillende rapporten opgeleverd binnen dit project. Ten eerste een algemene basisanalyse van de huidige toestand op het vlak van het beheer van geospatiale data in de brede zin, ten tweede een analyse over de (nationale en internationale) beleidsdocumenten en de impact van geodata hierop en als laatste een actieplan.

Na een verkennend werkbezoek in januari 2023 volgde er in juni een tweede om de eerste resultaten van de studie voor te stellen. Dat er grote interesse was in het project was zeer duidelijk. Tijdens de workshop voor de lokale stakeholders waren er maar liefst tien verschillende overheidsdiensten vertegenwoordigd wat zorgde voor een levendige discussie, veel interactie en voornamelijk belangrijke feedback. Ook op het bestuursniveau van de overheid was er interesse in de analyses van de studie. Zo was er een apart onderhoud met de bevoegde minister van Stad, Stedenbouw en Leefmilieu die meer wenste te weten over het project en de volgende stappen voor de implementatie.

De finale resultaten van de studie zullen in september tijdens een virtuele workshop gepresenteerd worden aan alle stakeholders in Djibouti. De vooruitgang bij de implementatie van het IGIF zal worden besproken tijdens de 13e zitting van de UN-GGIM Comité van Experten in New York, die het NGI namens België mede voorzit, en tijdens een aantal nevenevenementen.

 

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…