Van 17 tot 22 januari 2023 bezochten geograaf Johannes Van Geertsom en professor Joep Crompvoets van de KU Leuven Djibouti in het kader van de lancering van het door de Wereldbank gefinancierde project ter ondersteuning van de invoering van het Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF).

Dit kader biedt sinds 2018 strategische richtsnoeren aan de hand waarvan specifieke subnationale of nationale actieplannen kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd om het geïntegreerde informatiebeheer ter ondersteuning van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versterken.

Het project, dat wordt uitgevoerd door de KU Leuven met de steun van het NGI, zal de infrastructuur voor geospatiale gegevens (SDI) in Djibouti evalueren met als doel belangrijke maatregelen te identificeren voor de investering en geleidelijke invoering van een kwaliteitsinfrastructuur, afgestemd op de specifieke prioritaire werkterreinen van het land.

Dit eerste bezoek aan de autoriteiten van Djibouti die belast zijn met ruimtelijke ordening, stadsplanning en huisvesting, met deelname van lokale deskundigen, maakte een gedetailleerde presentatie van het project en de methodologie mogelijk, om de nodige institutionele steun voor de uitvoering ervan te waarborgen. Tijdens een workshop van een halve dag met belanghebbenden op politiek en technisch niveau werden ook de belangrijkste struikelblokken en potentiële kansen in verband met het project besproken. Het doel van het bezoek was ook om, in samenwerking met een plaatselijke deskundige en een vertegenwoordiger van de Direction de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et de l’Habitat, de referentiebeoordeling voor Djibouti vast te stellen voor de 9 strategische paden van het IGIF.

In het kader van dit project van zes maanden zijn voor 2023 verdere follow-upbezoeken gepland.

UN-GGIM: Positieve balans van de 12de vergadering van het Expertencomité

09/08/2022

De sector van de wereldwijde geospatiale informatie heeft er een drukke week op zitten. Van 3 tot 5 augustus 2022 vond in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de 12de vergadering van het UN-GGIM Expertencomité plaats. Voor het Nationaal Geografisch Instituut, dat voor België optrad als covoorzitter, was het zelfs extra druk.

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…