Op 7 en 8 februari organiseerde FOD BOSA onder auspiciën van het Belgisch EU2024- voorzitterschap de Tomorrow’s Tech Today Conference in Gent. Het tweedaagse evenement bood een grondige verkenning van diverse aspecten van digitale transformatie die moet leiden tot duurzaamheidsvoordelen.

alt=""

Dag 1: Green Digital Twin Transition

Onder leiding van federaal Minister van Telecommunicatie en Vicepremier Petra De Sutter stond de eerste dag in het teken van de ‘green digital twin transition’. Op verschillende niveaus, van EU tot lokaal, werd de combinatie van de groene overgang en digitale transformatie besproken. Specifieke aandacht ging uit naar duurzame telecommunicatie en datacenters, alsook naar de cruciale rol van digitale infrastructuur en oplossingen in het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal.

Dag 2: Ethiek, bestuur en nieuwe technologieën

Op de tweede dag van de conferentie werd onder leiding van Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel aandacht besteed aan ethiek, bestuur en infrastructuur in relatie tot nieuwe technologieën. Een specifieke sessie belichtte de bijdrage van blockchain aan door innovatie gedreven groei, met bijzondere aandacht voor initiatieven van lidstaten en de EU. Ook AI, waarbij de EU een leidinggevende rol speelt, kwam aan bod. Discussies vonden plaats over hoe AI efficiënt gereguleerd kan worden en hoe het vertrouwen in digitale oplossingen vergroot kan worden.

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) nam deel aan deze waardevolle discussies, waarbij de focus lag op het verkennen van mogelijkheden en uitdagingen in het snel evoluerende digitale landschap.

Toelichting raamovereenkomst geodata-acquisitie in het licht van recente wateroverlast in Vlaanderen

31/01/2024

Tijdens de samenkomst van de Provinciale Veiligheidscel Oost-Vlaanderen op 24 januari in Gent werd naar aanleiding van de recente wateroverlast en overstromingen in Vlaanderen de raamovereenkomst over geodata-acquisitie in crisissituaties toegelicht. Het recente noodweer is een voorbeeld van de eventuele noodzaak om geodata efficiënt te verzamelen en effectief te benutten in noodsituaties.

FLOWS: verbetering van crisisbeheer bij overstromingen met Aardobservatie-gegevens

10/01/2024

De zware overstromingen in België en Duitsland in juli 2021 staan nog in ieders geheugen gegrift. De talrijke slachtoffers en de grote schade die deze ongeziene ramp heeft veroorzaakt, zijn een duidelijk teken van de klimaatopwarming. Ze tonen aan hoe overstromingsgevoelig onze streken zijn en hoeveel risico de bevolking loopt tijdens en na de ramp….