Van 17 tot 19 maart 2024 heeft het NGI zoals elk jaar deelgenomen aan de algemene vergadering van EuroGeographics. Nathalie Delattre, de permanente vertegenwoordiger voor EuroGeographics bij het NGI, en onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe namen deel aan het evenement, samen met honderd vertegenwoordigers van nationale cartografische en kadastrale instanties uit 35 landen. Het Belgisch kadaster werd vertegenwoordigd door hun Administrateur Opmetingen en Waarderingen Els Dewulf.

De algemene vergadering, die dit jaar in de stad Sevilla in Spanje werd gehouden, is het bestuursorgaan van de vereniging en is verantwoordelijk voor de stemming over de begroting voor het volgende jaar en de goedkeuring van aanvragen voor nieuwe leden.

Tijdens de twee dagen van de algemene vergadering heeft het NGI actief deelgenomen aan verschillende sessies over actuele onderwerpen, met name over de inbreng van geodata in de vraagstukken rond klimaatverandering en crisibeheer, het belang van de referentiedata voor Copernicus, De toekomst van geodata in een tijd van artificiële intelligentie, en hoe geodata een belangrijke rol vervullen in de Green Data Spaces politiek van de Europese Commissie. Ook digital Twins en de governance van AI kwamen uitgebreid aan bod.

De leden heetten het Faroer Mapping Agency welkom als nieuw lid. Een belangrijk onderwerp van debat was ook de lange termijn duurzaamheid van officiële geodata, zeker in het licht van de inspanningen die EuroGeographics levert om de nationale data te integreren tot een grensloze dataset voor heel (geografisch) Europa, zoals uitgebreid gedemonstreerd in het Open Maps for Europe project (OME2). Zoals elk jaar biedt deze jaarvergadering talrijke mogelijkheden voor uitwisseling van ideeën. De algemene vergadering is immers niet alleen een plaats om kennis uit te wisselen, maar biedt ook ruimte voor informele discussie, het versterken van synergieën en het opbouwen van persoonlijke vriendschappen.

UN-GGIM: tweede expertenvergadering van de werkgroep over de politieke en juridische kaders voor het beheer van de geospatiale informatie

05/03/2024

De tweede vergadering van de experten van de werkgroep over politieke en juridische kaders voor het beheer van geospatiale informatie vond plaats van 20 tot 22 februari op de universiteitscampus van de KU Leuven. Deze belangrijke vergadering voor het werk van het deskundigencomité van UN-GGIM werd georganiseerd door het NGI, in samenwerking met het regionaal…

Geografische informatie voor duurzame ontwikkeling op de agenda van een debat in het Europees Parlement (ITRE)

21/11/2023

Op 18 oktober 2023 waren EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, aanwezig in de zetel van het Europees Parlement in Straatsburg om deel te nemen aan een debat over het belang van geografische informatie voor duurzame ontwikkeling, georganiseerd op initiatief van Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE).