De tweede vergadering van de experten van de werkgroep over politieke en juridische kaders voor het beheer van geospatiale informatie vond plaats van 20 tot 22 februari op de universiteitscampus van de KU Leuven. Deze belangrijke vergadering voor het werk van het deskundigencomité van UN-GGIM werd georganiseerd door het NGI, in samenwerking met het regionaal comité van UN-GGIM Europa en EuroGeographics. Hun vertegenwoordigers verwelkomden de stakeholders, experts uit de lidstaten en vertegenwoordigers van het VN-secretariaat. Johannes Van Geertsom, geograaf bij het NGI, gaf het welkomstwoord namens onze Administrateur-generaal en covoorzitter van het UN-GGIM Expert Committee.

Naar aanleiding van de publicatie van het verslag van UN-GGIM over de officiële gegevens in een evoluerend landschap Authoritative data in an evolving geospatial landscape: an exploration of policy and legal challenges, hebben de experten van gedachten gewisseld over verschillende prioriteiten. Het ging onder andere over het politieke en juridische kader voor de aangepaste en gezaghebbende geospatiale gegevens bij een crisis. Ook de geospatiale gegevens voor het algemeen belang en het evoluerende geospatiale en technologische landschap kwamen ter sprake. De discussie over kunstmatige intelligentie en de regulering ervan, een bron van grote uitdagingen maar ook kansen voor de geografische informatiesector, werd gevoed door presentaties van Kai Zenner en Katerina Yordanova over de eerste AI-wet die het gebruik van kunstmatige intelligentie in de Europese Unie regelt.

Tijdens de vergadering werd de heer, M. Asim AlGhamdi (Saoudi-Arabië) voorgesteld als nieuwe covoorzitter van deze werkgroep, naast mevrouw Kristine Hirschkorn (Canada), de huidige covoorzitter.

Dag 2 en 3 van de vergadering werden georganiseerd onder de vorm van een workshop, samen het netwerk voor de uitwisseling van politieke kennis van EuroGeographics.

De conclusies van deze bijeenkomst zullen worden gebruikt ter voorbereiding van de 14e sessie van het UN-GGIM Expertencomité, die van 6 tot 8 augustus in New York plaatsvindt, en het 7e High-Level Forum on Global Geospatial Information Management, dat van 8 tot 10 oktober in Mexico City zal worden gehouden.

 

UN-GGIM: België verdiept de analyse van zijn ruimtelijke data-infrastructuur met UN-IGIF

19/01/2024

Op 11 januari 2024 namen een twintigtal vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten en andere organisaties die geografische gegevens produceren, integreren of gebruiken deel aan een werkvergadering aan de KU Leuven over de implementatie in België van de methodologie van het Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF). Deze gezamenlijke oefening werd georganiseerd op initiatief van…

Het UN-GGIM: Europe Committee en het UN-GGCE maken grote vorderingen

08/12/2023

Tussen 20 en 23 november nam het NGI deel aan twee belangrijke evenementen op de agenda van het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM). Als covoorzitter van dit Comité sinds 2020 blijft het NGI nauwgezet de implementatie van verschillende prioriteiten volgen die gericht zijn op een beter beheer van geografische informatie…