Van 19 tot 21 maart 2023 heeft het NGI zoals elk jaar deelgenomen aan de algemene vergadering van EuroGeographics.

Nathalie Delattre, de permanente vertegenwoordiger voor EuroGeographics bij het NGI, en onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe namen deel aan het evenement, samen met honderd vertegenwoordigers van nationale cartografische en kadastrale instanties uit 35 landen. De algemene vergadering, die dit jaar in de Maltese stad Valletta werd gehouden, is het bestuursorgaan van de vereniging en is verantwoordelijk voor de stemming over de begroting voor het volgende jaar en de goedkeuring van aanvragen voor nieuwe leden.

Tijdens de twee dagen van de algemene vergadering heeft het NGI actief deelgenomen aan verschillende sessies over actuele onderwerpen, met name over kunstmatige intelligentie voor de geografie en over het Europese databeleid. Geodata spelen een steeds belangrijkere rol in de datamaatschappij. “Als data het nieuwe goud is, dan is geodata de nugget”, zo benadrukte Ingrid Vanden Berghe de groeiende waarde van geo-informatie in het panel over data als nieuwe economie. Geodata maakt het mogelijk om anders niet-gerelateerde gegevens te koppelen omdat ze aan dezelfde locatie gekoppeld zijn.

Talrijke mogelijkheden voor uitwisseling, zoals over data-ethiek, disruptieve innovatie en samenwerking tussen civiele en militaire cartografie, stimuleerden ook het delen van kennis en het uitwisselen van ideeën. De algemene vergadering is niet alleen een plaats om kennis uit te wisselen, maar biedt ook ruimte voor informele discussie, het versterken van synergieën en het opbouwen van persoonlijke vriendschappen.

Kaarten voor een datagestuurd Europa op de agenda in het Europees Parlement (ITRE)

02/12/2022

EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, hebben deelgenomen aan het debat over “Kaarten voor een datagestuurd Europa” dat op 29 november 2022 in het Europees Parlement werd gehouden op initiatief van de heer Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE).