Prijzen van de analoge (papieren) NGI-producten

Topografische kaarten

1: 25 000 (1cm = 250m) Wandelkaart € 8
1: 50 000 (1cm = 500m) Fietskaart/Overzichtskaart € 8
1: 100 000 (1cm = 1 000m) Provinciekaarten € 4
1: 250 000 Wegenkaart € 8

Toeristische kaarten

variabele prijs

Thematische kaarten

1: 250 000 – Low-Air Luchtv. Kaart 1/250.000 Low Air plano € 19
1: 250 000 – Low-Air Luchtv. kaart 1/250.000 Low Air geplooid/plié € 19

Print-on-demand

TopoKaarten /m² Plot op dik papier (130g) per m² € 45/m² + € 25
Topografische Kaarten / standaard Plot uit databank 1/10.000 of 1/50.000 standaard € 22
Historische Kaarten / standaard Plot van kaart standaard € 22
Ferrariskaarten / origineel Plot van de Ferrariskaart
1:11 520
€ 56
Ferrariskaarten / verkleind Plot van de Ferrariskaart
1:20 000
€ 28
Luchtfoto’s Plot van foto 28cm x 28cm

Plot van foto 56cm x 56cm

Plot van foto op fotopapier per m²

€ 34

€ 56

€ 134/m² + € 25

 

Prijzen van de digitale producten van het NGI

Rasterdata

Omschrijving Prijs Formaat
Top10Map-381dpi
Standaard Planchette 8x5km
Uitsnede
€ 43
€ 1/km²*
tiff+tfw
Top25Map – 381dpi
Standaard Planchette 16x10km
Uitsnede
€ 85
€ 0,50/km²*
tiff+tfw
Top50Map-381dpi
Standaard Planchette  32x20km
Uitsnede
€ 134
€ 0,20/km²*
tiff+tfw
LOW-AIR250Map-381dpi € 641 tiff+tfw
LOW-AIR250Map-127dpi € 160 tiff+tfw
Top50OroHydro € 32 tiff+tfw
Landcover100Map-381dpi Gratis** tiff+tfw
Top250Map-381dpi tiff+tfw
Top400Map-381dpi tiff+tfw
AdminMap-381dpi (ed.2011) tiff+tfw/pdf

Vectordata

Omschrijving Prijs Formaat
Top10Vector-Gis
Road network
Rail network
Hydrography
Buildings (+Zones)
High voltage
Landcover25
€ 27/km²*
€ 10/km²*
€ 3/km²*
€ 3/km²*
€ 10/km²*
€ 1,50/km²*
€ 6/km²*
shp/gdb
Top10Vector-Cad
Road network
Rail network
Hydrography
Buildings (+Zones)
High voltage line
Landcover25
€ 27/km²*
€ 10/km²*
€ 3/km²*
€ 3/km²*
€ 10/km²*
€ 1,50/km²*
€ 6/km²*
dwg
Top50Vector € 6/km²* shp/gdb
ERM-Belgium gratis**  shp
AdminVector gratis** shp/gdb

Hoogtegegevens

Omschrijving Prijs Formaat
DTM 1m € 11/km²* tiff/shp/dwg
Hoogtelijnen € 5/km²* shp/dwg
DTM 20m gratis** shp/ascii
DTM 40m
DTM 80m

Luchtfoto’s

Omschrijving Prijs Formaat
ORTHO-50cm tiff(+tfw)
Standaard tegel 2x2km € 12 tiff(+tfw)
Uitsnede-Assemblage € 3/km²* tiff(+tfw)
Scan Luchtfoto € 32 tiff

Scans historische kaarten

Omschrijving Prijs Formaat
Historische kaarten kleuren-scan € 43 jpeg
Historische kaarten Z/W-scan € 32 jpeg
Top10Scan-381dpi € 32 tiff+tfw
Ferrariskaart 150 dpi € 43 jpeg
Ferrariskaart 300 dpi € 107 jpeg
Militair Cartografisch Instituut 2 ±1900 JPEG € 43 jpeg
Militair Cartografisch Instituut 3 ±1930 JPEG € 43 jpeg
Gereduceerd kadasterplan ±1850 € 43 jpeg
Krijgsdepot ±1865 € 43 jpeg
Vandermaelen ±1840 JPEG € 32 jpeg/tiff

*+ € 25 vaste kost per uitsnede
** https://ac.ngi.be/catalogue?tab=overview&subtab=overview_catalogue

Prijsbeleid

Wij willen een globaal en volledig prijzenbeleid voor alle producten en diensten die het NGI aanbiedt op het INSPIRE conforme geoportaal (geo.be), of het nu gaat om digitale of om analoge producten in hun geheel.

De hoofdpunten van ons beleid:

 • Metadata Service via het portaal Geo.be, Open (CSW)
 • Online zetten op Geo.be van de view services (WMTS ; WMS ) ‘Open data’ voor de previews
 • Online zetten op Geo.be van een ‘Download Free’ service voor de gratis datasets (Atomfeed, WFS) en via het Download Portal van het NGI voor de andere data.
 • Aanpassing van de prijzen van de digitale producten;
  • Een prijs per product of dataset;
  • Geen degressiviteit;
  • Geen multiplicatiefactor in functie van het aantal gebruikers.
 • Aanpassing aan de index van de prijzen van de analoge producten;
 • Focus op de « unieke NGI-producten »;
 • Verbetering van de processen en circuits voor de productontwikkeling ;
 • Creatie van gratis (behalve voor commerciële toepassingen) apps gefocust op producten/verkoop;
 • Afbakening van klantengroepen die een bepaalde korting krijgen in functie van hun statuut:
  • Federale organisaties: 100%
  • Andere overheidsinstellingen: 50%
  • Wetenschap en onderzoek: 50%
  • Privéfirma’s: 0%
  • Gezinnen: 0%

Dit doet geen afbreuk aan de partnerschaps- of samenwerkingsovereenkomsten met privéfirma’s in het kader van de update van onze databases of met de andere overheidsinstellingen.

Er werd besloten het Geoportaal – Geo.be – conform INSPIRE te bouwen.

 • De toegang tot het portaal zal gebeuren via de metadatacatalogus (conform INSPIRE) waar de naam en de identificeer, de authentieke bron en de gebruiks- en toegangsvoorwaarden worden gerepertorieerd.
 • De datasets, de producten en diensten zullen vervolgens beschikbaar zijn via de geocatalogus, of via een cartografische symbolisatie.

De volgende types van producten zullen beschikbaar zijn:De INSPIRE conforme dataset:

 • Metadata;
 • Dataset conform ’annex I,II,III (nomenclatuur INSPIRE);
 • Aangeboden per schaalniveau (INSPIRE bepaalt 5 schaalniveaus);
 • 1 enkele dataset zal authentieke bron zijn.

De diensten die gekoppeld zijn aan de INSPIRE datasets:

 • ‘Discovery service’ : INSPIRE zoekdienst (CSW) die toegang geeft tot de INSPIRE metadata van de datasets;
 • ‘Preview service’: INSPIRE raadplegingsdienst (WMS of WMTS) die toegang geeft tot een eenvoudige weergave op het scherm van de inhoud van het product;
 • ‘Download service’: INSPIRE downloaddienst (file download via ATOM feed of WFS) die toegang geeft tot de geografische referentiegegevens.

De NGI-producten:

 • Metadata;
 • « Geïntegreerd » product = NGI-producten;
 • Combinatie van verschillende sets om zogenaamde « standaardproducten » te maken + NGI ‘Touch’ (Added value product);
 • Keuze van formaten.

De diensten die gekoppeld zijn aan de NGI-producten:

 • ‘Discovery service’ : INSPIRE zoekdienst (CSW) die toegang geeft tot de INSPIRE metadata van de NGI-producten
 • ‘Preview service’: INSPIRE raadplegingsdienst (WMS of WMTS) die toegang geeft tot een eenvoudige weergave op het scherm van de inhoud van het product;
 • ‘View map’: INSPIRE raadplegingsdienst (WMS of WMTS) die toegang geeft tot een kaart of een uitgewerkte weergave op het scherm van de NGI-producten;
 • ‘Download service’: INSPIRE downloaddienst (file download via het DownloadPortal van het NGI) die toegang geeft tot de NGI-producten.

Prijzen voor de copyrights en de Internetlicenties

Dit zijn de basisprincipes voor de toepassing van de copyrights en de internetlicenties. De basisforfaits zullen later vastgelegd worden.

1. Internetlicenties

Forfait gekoppeld aan het gebruik van de internetdienst: commercieel of niet;

Mogelijkheid om beelden af te drukken (maximaal formaat A4) tegen 0,1€ per afdruk

2.Copyright

Forfait gekoppeld aan het gebruik van het gegeven: 50€ voor de nieuwe producten en de historische kaarten; 20€ voor de oude versies. De bestanden worden verzonden in « drukkerijformaat » van het type PDF of EPS.

Elke vraag voor een ander formaat (bv. Tiff, gegeorefereerd) zal worden gefactureerd tegen de standaardprijs van het product zoals die is vastgelegd in het prijzenbeleid.

De basisprijs is vastgelegd voor een commerciële toepassing ; de klantengroep « administratie of vzw » krijgt een korting van 50% op deze prijs.

De andere parameters die de eindprijs bepalen zijn:

 • Afmeting van het gegeven: A4 ; A3 of >A3 ;
 • Aantal exemplaren: -1000ex ; van 1000 tot 2000ex ; + 2000ex.
 • Commerciële aanvraag of niet.

Alle overeenkomsten worden vastgelegd in een uniek contract dat ondertekend wordt door de aanvrager.

Een toelatingsnummer en het logo van het NGI moeten verplicht zichtbaar afgedrukt worden.

Perspectief FLEXPUB

FLEXPUB

Overheden en publieke organisaties hebben een grote behoefte om hun dienstverlening te innoveren. Enerzijds moeten overheden het hoofd bieden aan complexe maatschappelijke uitdagingen en wordt van hen steeds meer maatwerk verwacht inzake publieke dienstverlening. Anderzijds zijn publieke organisaties beperkt in middelen en kennis. Het ontwikkelen van efficiënte en creatieve elektronische (e-)diensten die zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende noden is hierbij van groot belang.

Perspectief ‘Enabling’ multidisciplinaire samenwerking van hulpdiensten

Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten 2.0 (UCH)

Het project wil komen tot een uniforme en geïntegreerde cartografie voor de hulpdiensten in België. Op dit moment maken de hulpdiensten gebruik van een waaier aan middelen om zicht te krijgen op de reikwijdte van de rampen/incidenten waarvoor ze opgeroepen worden. Deze hulpmiddelen maken telkens gebruik van andere kaarten, die onderling niet compatibel en vaak ook onvolledig zijn.