Eind 2022 is een nieuwe cyclus van actualisering van onze topografische kaarten op schaal 1:50 000 (Topo50) van start gegaan. Dit is de vijfde editie die wordt uitgevoerd door de NGI-cartografen, die de 57 bladen die ons grondgebied bestrijken zullen herzien. Dit nauwgezette werk, dat sinds 1994 digitaal wordt uitgevoerd, zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen.

Sinds de eerste stafkaarten die vanaf 1831 in België werden geproduceerd, is de schaal 1:50 000 ingeburgerd geraakt voor de topografische kaarten die door Defensie werden gebruikt in het midden van de 20e eeuw. Deze nieuwe publicatiecyclus van het NGI past dus in een lange traditie en sluit aan bij de expertise van zijn voorlopers: het Krijgs- en Topografisch Depot, het Militair Cartografisch Instituut (MCI) en het Militair Geografisch Instituut (MGI), die voorafgingen aan de oprichting van het NGI in juni 1976.

De eerste twee bladen van de 5de editie van de Topo50 zijn reeds beschikbaar op onze Webshop: 53 (Dinant) en 21 (Tielt). In de loop van maart zal het NGI ook de bladen 16 (Lier) en 17 (Mol) publiceren. Andere updates zullen in de loop van 2023 geleidelijk worden gepubliceerd.

 

CartoWeb: Afronding van het systematisch bijwerkingsproces van onze geodata

07/12/2022

Op 28 november 2022 heeft het NGI een nieuwe update gepubliceerd van CartoWeb.be, onze gestandardiseerde digitale kaart. Deze wordt als webservice (Web Map Tile Service/ Web Map Service) gepubliceerd en is specifiek ontworpen voor een visualisatie op scherm. CartoWeb.be kan gratis bekeken worden via o.a. onze TopoMapViewer applicatie, of via het federale geoportaal Geo.be. Elke…