Op 4 oktober hebben de leden van onze dienst SDI Transportdata.be, het Belgisch nationaal toegangspunt voor intelligente transportsystemen (National Access Point for Intelligent Transport Systems – NAP ITS) vertegenwoordigd op het ITS.be congres in Brussel.

Het ITS.be-congres is een belangrijk jaarlijks evenement voor de Belgische mobiliteitsactoren en een gelegenheid om het NAP ITS en het Transportdata.be-webportaal meer bekendheid te geven bij het relevante publiek in de sector. Na de lancering van NAP ITS in februari 2020 werd de ontwikkeling en het beheer van de portaalsite toevertrouwd aan het NGI op verzoek van de ITS-stuurgroep bestaande uit de federale en regionale transportadministraties die betrokken zijn bij de implementatie van intelligente transportsystemen in België. De collega’s van de dienst SDI van het NGI waren dus goed geplaatst om de vele bezoekers te verwelkomen die naar de stand kwamen voor informatie. Transportdata.be werd ook voorgesteld tijdens een kennisuitwisselingssessie over parkeren op het ITS.be congres, getiteld “Park & Ride (P+R) data: European importance and presence on the NAP”.

Het doel van NAP ITS is om mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. De toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België is gecentraliseerd op de portaalsite transportdata.be, wat het hergebruik ervan door derden, zoals reisinformatiedienstverleners en producenten van digitale kaarten, vergemakkelijkt. De datasets en diensten hebben betrekking op alle soorten transportmiddelen en zijn afkomstig van verschillende bronnen, zowel publieke als private.

Kaarten voor een datagestuurd Europa op de agenda in het Europees Parlement (ITRE)

02/12/2022

EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, hebben deelgenomen aan het debat over “Kaarten voor een datagestuurd Europa” dat op 29 november 2022 in het Europees Parlement werd gehouden op initiatief van de heer Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE).