alt=""Op 26 februari 2024 bezochten ARES-beursstudenten van de ULB het NGI tijdens hun bijscholing over Open Geographic Information Systems (GIS). Eric Bayers, adviseur-generaal van het NGI, verwelkomde de groep,  presenteerde de activiteiten van het NGI en deelde inzichten over de toepassingen van geografische informatie en het gebruik van GIS. Rink Kruk (NGI/STRAT)beschreef het toepassingsgebied van geografische en cartografische informatie voor crisisbeheersing, Jasper Beernaerts (NGI/SDI) voor het beheer van mobiliteitsgegevens in de context van intelligente transportsystemen. Dit bezoek markeerde een voortzetting van de samenwerking tussen het NGI en de ULB voor het modulaire certificaat, dat tot doel heeft zowel theoretische als praktische kennis op het gebied van GIS te vergroten.

Kartverket bezoekt het NGI

27/11/2023

Het Nationaal Geografisch Instituut verwelkomde op donderdag 23 november Kartverket, het Noorse Cartografische Instituut. Dit bezoek bood de ideale gelegenheid om de huidige en toekomstige projecten van beide instituten te leren kennen en om de samenwerking te versterken.