Van 18 tot 21 maart vonden in Bonn bij het United Nations Global Geodetic Centre of Excellence (UN-GGCE) de tweede vergadering van het Internationaal Raadgevend Comité (CCI) van het UN-GGCE en de vierde plenaire vergadering van het subcomité voor geodesie plaats. Twee belangrijke resultaten, het verslag over de verborgen risico’s en de evaluatie van de wereldwijde behoeften inzake geodesie, zullen in de komende maanden gepubliceerd worden door het UN-GGCE.

Onze geodesie-expert Jeffrey Verbeurgt woonde deze vergaderingen bij in zijn dubbele hoedanigheid van vertegenwoordiger van België in het subcomité geodesie en voorzitter van de Community of Interest on Geodetic Reference Frames in Europe. Hij stelde de vooruitgang voor bij het opzetten van de European Community of Interest, een netwerk van Europese geodesisten die verantwoordelijk zijn voor hun respectieve nationale geodetische referentiekaders. Onze administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, die aanwezig was op BeGeo op 19 maart in Brussel, reisde daarna ook naar Bonn om deel te nemen aan de besprekingen in haar hoedanigheid van co-voorzitter voor België van het Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM).

Tijdens de bijeenkomst werd ook een workshop gehouden om de bevindingen van het Global Geodesy Needs Assessment project te bespreken. De deelnemers aan de bijeenkomst bespraken de acties die nodig zijn om deze behoeften te vertalen in het eerste gezamenlijke ontwikkelingsplan voor wereldwijde geodesie om de wereldwijde toeleveringsketen voor geodesie te versterken. De behoeften zijn vastgesteld op basis van meervoudig overleg. De afgelopen jaren heeft het Geodesy Subcommittee enquêtes uitgevoerd. De standpunten van talrijke deskundigen werden verzameld als onderdeel van de “Listening World Tour” die de UN-GGCE eind 2023 organiseerde met de International Association of Geodesy (IAG), de International Federation of Surveyors (FIG), de International Hydrographic Organisation (IHO) en de International Organisation for Standardisation (ISO). Tot slot hebben ook deskundigen van de verschillende regionale subcommissies van UN-GGIM (Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Stille Oceaan, Arabische Staten, Afrika) meegewerkt aan de evaluatie.

Het eerste ontwikkelingsplan voor wereldwijde geodesie zal worden opgesteld door de UN-GGCE en in de tweede helft van mei ter raadpleging worden voorgelegd aan de lidstaten en partnerorganisaties. Na deze herzieningen is het de bedoeling om het voor te stellen op de jaarlijkse zitting van het Expertencomité van de UN-GGIM in augustus 2024 in New York.

Het UN-GGIM: Europe Committee en het UN-GGCE maken grote vorderingen

08/12/2023

Tussen 20 en 23 november nam het NGI deel aan twee belangrijke evenementen op de agenda van het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM). Als covoorzitter van dit Comité sinds 2020 blijft het NGI nauwgezet de implementatie van verschillende prioriteiten volgen die gericht zijn op een beter beheer van geografische informatie…