Van 29 tot 31 maart 2023 was een delegatie van het NGI in Bonn voor de plechtige opening van het Mondiaal Expertisecentrum voor Geodesie van de Verenigde Naties (UN-GGCE).

Onze delegatie, bestaande uit geografen en geodesiedeskundigen – Johannes Van Geertsom, Jeffrey Verbeurgt, Martin Vandenbroeck en Filip De Doncker – vergezeld van de Directeur Geodesie Guido Van Steen en onze Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe, bewees eer aan het belang van het evenement, dat politieke vertegenwoordigers en talrijke technische deskundigen uit de hele wereld bijeenbracht.

De oprichting van een expertisecentrum van wereldklasse voor geodesie, overeenkomstig de doelstellingen van het UN-GGIM Comité van deskundigen, dat het NGI voor België mede voorzit, is een belangrijke stap naar een beter beheer van geografische informatie ten behoeve van duurzame ontwikkeling. De geodesie ligt immers aan de basis van de waarneming en berekening van de positie van onze planeet, die van het grootste belang is voor maatschappelijke vraagstukken  zoals stabiele levensomstandigheden, klimaatverandering en landgebruik.

Het UN-GGCE Centrum, dat op 29 maart officieel is geopend op de UN-Campus in Bonn, is het resultaat van een succesvolle multilaterale aanpak, gefaciliteerd door het UN-GGIM Comité van deskundigen, om de wereldwijde samenwerking tussen lidstaten en belanghebbenden die betrokken zijn bij geodesie te verbeteren. Deze lancering komt er na bijna twee jaar planning en een uitstekende samenwerking tussen de Afdeling Statistiek van de Verenigde Naties (UNSD) en Duitsland. Dankzij de coördinatie van het UN-GGCE Centrum zal het vermogen van de lidstaten om hun geodetische gegevens toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken overeenkomstig de bestaande normen, worden vergroot. Bovendien zal het UN-GGCE Centrum actief bijdragen tot de bevordering van de geodesie en de uitvoering van een toegankelijk en duurzaam mondiaal geodetisch referentiekader (GGRF – Global Geodetic Reference Frame) voor de welvaart van samenlevingen en het behoud van het milieu. Daarnaast steunt het UN-GGCE Centrum op de expertise van een Internationaal Adviescomité dat bestaat uit deskundige leden die als privépersoon optreden. Tijdens de eerste vergadering van het Adviescomité dit jaar werd Ingrid Vanden Berghe verkozen tot medevoorzitter voor een termijn van één jaar.

Tijdens het driedaagse bezoek aan Bonn stond ook de derde plenaire vergadering van het Subcomité Geodesie over “Global geodesy for the betterment of humanity, leaving no one behind” op de agenda. België, vertegenwoordigd door het NGI en de Koninklijke Sterrenwacht van België, is één van de 42 lidstaten van dit comité.

UN-GGIM: Positieve balans van de 12de vergadering van het Expertencomité

09/08/2022

De sector van de wereldwijde geospatiale informatie heeft er een drukke week op zitten. Van 3 tot 5 augustus 2022 vond in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de 12de vergadering van het UN-GGIM Expertencomité plaats. Voor het Nationaal Geografisch Instituut, dat voor België optrad als covoorzitter, was het zelfs extra druk.

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…