Tussen 20 en 23 november nam het NGI deel aan twee belangrijke evenementen op de agenda van het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM). Als covoorzitter van dit Comité sinds 2020 blijft het NGI nauwgezet de implementatie van verschillende prioriteiten volgen die gericht zijn op een beter beheer van geografische informatie ten gunste van duurzame ontwikkeling.

Tussen 20 en 23 november nam het NGI deel aan twee belangrijke evenementen op de agenda van het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM). Als covoorzitter van dit Comité sinds 2020 blijft het NGI nauwgezet de implementatie van verschillende prioriteiten volgen die gericht zijn op een beter beheer van geografische informatie ten gunste van duurzame ontwikkeling.

Het NGI neemt meer bepaald actief deel aan de werken van het UN-GGIM: Europe Committee en aan de implementatie van het wereldwijde geodetisch referentiekader (GGRF), met de steun van het nieuwe wereldwijde excellentiecentrum voor geodesie van de Verenigde Naties (UN-GGCE) dat in maart 2023 in gebruik genomen werd op de VN-campus in Bonn.

2de overlegvergadering voor het wereldwijd ontwikkelingsplan van de geodesie

Van 20 tot 23 november kwamen experts uit de wereldwijde geodesie, die lidstaten en internationale organisaties vertegenwoordigen, samen in Bonn op de locatie van het nieuwe wereldwijde excellentiecentrum voor geodesie (UN-GGCE). Als voorzitster van het Expertencomité nam onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe actief deel aan de dialogen tussen experts. Jeffrey Verbeurgt, geodeet bij het NGI, nam ook deel als voorzitter van Geodetic Reference Frames Europe.

De belangrijkste focus van de vergadering was de oriëntatie van de strategie en het actieplan van het UN-GGCE , met het oog op het voorstellen van een globaal ontwikkelingsplan voor geodesie. Het nieuwe UN-GGCE, het resultaat van een succesvolle multilaterale aanpak gefaciliteerd door het UN-GGIM Expertencomité, heeft als doel de wereldwijde samenwerking tussen lidstaten en belanghebbenden uit de geodesiesector te verbeteren. De definitie van een globaal ontwikkelingsplan, gebaseerd op de aanbevelingen van experts en leden van het Internationaal Adviescomité, is een cruciale stap naar een beter beheer van geodetische informatie ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Het ontwikkelingsplan, waarvan de uitvoering zal worden ondersteund door het UN-GGCE, zal worden voorgesteld op de 14e zitting van het Expertencomité voor het beheer van mondiale geospatiale informatie (UN-GGIM) in augustus 2024.

Het UN-GGIM: Europe Committee viert 10 jaar successen in Brussel

Geo-experten, beleidsmakers en professionals, leden en waarnemers, kwamen op 22 en 23 november in Brussel bijeen voor de 10e plenaire vergadering van het UN-GGIM: Europe Committee. Twee dagen lang bespraken de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering van het comité, georganiseerd in het Berlaymontgebouw door Eurostat in samenwerking met EuroGeographics, de laatste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op het gebied van geografisch informatiebeheer ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Tijdens de plenaire vergadering bespraken de deelnemers de strategie en het actieplan van het UN-GGIM: Europe Committee, evenals de toekomstperspectieven. Na 10 jaar van het bestaan van het UN-GGIM: Europe Committee kunnen de lidstaten en lidorganisaties trots zijn op de behaalde successen en vooruitgang.

Daarbij werden belangrijke vorderingen op verschillende sleuteldomeinen in de verf gezet:

  • voor de implementatie van het Excellentiecentrum (UN-GGCE) en de consolidatie van het wereldwijde geodetisch referentiekader (GGRF),
  • voor de definitie, op initiatief van UN-GGIM Europe, van de fundamentele thema’s van de wereldwijde geospatiale gegevens,
  • voor de realisatie van het geïntegreerd kader van de geospatiale informatie (UN-IGIF) waaraan verschillende lidstaten van UN-GGIM: Europe een zeer significante bijdrage leveren.

De voorstelling van het project Open Maps for Europe 2 (OME2), beheerd door EuroGeographics en waaraan het NGI meewerkt, vormt een concreet voorbeeld van hoe de beslissingen in de praktijk gebracht worden, met de integratie van de basisgegevens van de NMCA’s volgens de dataspecificaties van UNGGIM-Europe. Het doel van dit project is om op het bestaande OME-platform een eerste geïntegreerde en naadloze versie ter beschikking te stellen van de basisgegevens (1 :10 000) van de administratieve eenheden, het transport en de hydrografie, afkomstig van de cartografische en kadastrale agentschappen.

Andere concrete voorbeelden werden voorgesteld om aan te tonen dat geïntegreerde en gezaghebbende geografische gegevens de implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen ondersteunen. In deze sessie stelde onze administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, het webportaal transportdata.be voor, dat wordt onderhouden door het NGI en dat, als onderdeel van NAP-ITS, de toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België centraliseert. Het portaal moedigt ook hergebruik door derden aan, zoals leveranciers van reisinformatiediensten en producenten van digitale kaarten. Deze vooruitgang maakt mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer.

De plenaire zitting werd afgesloten met verschillende beslissingen die de governance van het UN-GGIM Europe Committee beïnvloeden, waaronder de invoering van een covoorzitterschap voor het uitvoerend comité. Voor het komende jaar zal het covoorzitterschap gezamenlijk worden uitgeoefend door vertegenwoordigers van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onder de leden van het uitvoerend comité is Ingrid Vanden Berghe voor België benoemd voor een tweede opeenvolgende termijn, die zij zal uitoefenen naast vertegenwoordigers van Duitsland, Portugal en Slovenië.

Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het UN-GGIM : Europe Committee heeft het NGI op 22 november een bijzonder diner voor de deelnemers georganiseerd in het historische kader van de Arcaden van het Jubelpark,  die voor de gelegenheid ter beschikking gesteld werden door het War Heritage Institute waar het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis deel van uitmaakt.

UN-GGIM : het NGI is covoorzitter van de 13de jaarlijkse sessie

11/08/2023

Van 2 tot 4 augustus 2023 kwamen de vertegenwoordigers van de VN-lidstaten die deel uitmaken van het Expertencomité over het beheer van de geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM) op de zetel van de Verenigde Naties in New York bijeen voor hun 13de jaarlijkse sessie. Dit comité speelt een cruciale rol in het versterken van de internationale…

UN-GGIM : de agenda van het UN-GGIM wordt versterkt in de marge van de 13de sessie

18/08/2023

Op 31 juli en 1 augustus 2023 nam de geospatiale gemeenschap, met inbegrip van vertegenwoordigers van VN-lidstaten, deel aan een reeks nevenevenementen en voorbereidende vergaderingen in de aanloop naar de 13de sessie van het expertencomité van de VN voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM). Als medevoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité sinds 2020, volgde…