Op 11 januari 2024 namen een twintigtal vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten en andere organisaties die geografische gegevens produceren, integreren of gebruiken deel aan een werkvergadering aan de KU Leuven over de implementatie in België van de methodologie van het Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF). Deze gezamenlijke oefening werd georganiseerd op initiatief van het NGI, in samenwerking met professor Joep Crompvoets, en had als doel de UN-IGIF te gebruiken om de huidige situatie op het vlak van geodatabeheer in België in kaart te brengen, de kansen en uitdagingen die specifiek zijn voor ons land te onderzoeken, evenals de mogelijkheden voor verbetering.

Deze UN-IGIF methodologie, die het paradepaardje is van het Expertencomité van de Verenigde Naties voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM), dient als leidraad voor VN-lidstaten bij het implementeren van effectieve systemen voor het beheer van geospatiale gegevens ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Dit kader biedt aanbevelingen voor het toegankelijk en beschikbaar maken van gezaghebbende geospatiale gegevens van hoge kwaliteit.

De lancering van een UN-IGIF oefening voor België volgt op een beslissing van het INSPIRE Coördinatiecomité om de uitvoering van de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat en de drie Gewesten voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens te ondersteunen.

Als federale geobroker en co-voorzitter van het UN-GGIM Expertcomité voor België sinds 2020, speelt het NGI uiteraard een belangrijke rol in de organisatie van deze oefening. Onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe, geograaf en UN-IGIF expert Johannes Van Geertsom, INSPIRE programmamanager Nathalie Delattre en een expert van de afdeling strategie Rink Kruk waren aanwezig. Het doel van onze delegatie was om de deelnemers kennis te laten maken met de UN-IGIF methodologie en om actief deel te nemen aan de gezamenlijke discussies. Bovendien konden de deelnemers profiteren van de concrete ervaring die de KU Leuven had opgedaan in het kader van de Belgische steun aan de lopende implementatie van UN-IGIF in Senegal en Djibouti, met de steun van het NGI, als onderdeel van een project dat gefinancierd wordt door de Wereldbank.

De discussies vonden plaats in een constructieve sfeer. Met zijn complexe institutionele structuur en zijn competenties in het beheer van geografische gegevens verspreid over verschillende bestuursniveaus, vormt België een uitdaging voor een dergelijke analyse. De kwaliteit van de oefening hing af van een goede vertegenwoordiging van de belanghebbenden van ons land op het gebied van het beheer van geospatiale informatie, en dit doel werd bereikt.

De lopende analyse van de resultaten heeft al enkele aandachtspunten op sleuteldomeinen opgeleverd:

  • Governance: België is een bijzonder geval als het gaat om de verdeling van de bevoegdheden. Hierdoor is er op het niveau van ons land geen eengemaakte strategie inzake geodata mogelijk. De verschillende entiteiten hebben echter wel hun eigen strategie.
  • Financiën: zonder een duurzaam financieel model is het onmogelijk om kwaliteitsvol werk te blijven leveren. Het zou interessant kunnen zijn een onafhankelijke socio-economische impactstudie te bestellen.
  • Communicatie: het publiek moet beter gesensibiliseerd worden over de voordelen van de geospatiale data, via een goed uitgewerkte communicatiestrategie. Een dergelijke strategie bestaat momenteel niet voor België.

De workshop vormde de eerste etappe van de analyse. Nu zal er een verslag opgesteld worden en de eerste resultaten zullen normaal gezien worden voorgesteld op BeGeo 2024 op 19 maart 2024 in Brussels expo. Het thema van deze achtste editie van BeGeo, die wordt georganiseerd onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Europese raad 2024, is “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst ». Informatie en inschrijvingen op begeo.be.

UN-GGIM : de agenda van het UN-GGIM wordt versterkt in de marge van de 13de sessie

18/08/2023

Op 31 juli en 1 augustus 2023 nam de geospatiale gemeenschap, met inbegrip van vertegenwoordigers van VN-lidstaten, deel aan een reeks nevenevenementen en voorbereidende vergaderingen in de aanloop naar de 13de sessie van het expertencomité van de VN voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM). Als medevoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité sinds 2020, volgde…

Het NGI en KULeuven faciliteren evaluaties voor de implementatie van het IGIF in Djibouti

20/07/2023

Sinds januari 2023 werkt geograaf Johannes Van Geertsom samen met Professor Joep Crompvoets van de KULeuven aan een voorbereidende studie voor het implementeren van het Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) in Djibouti. Dit raamwerk is ontwikkeld door het Comité van experten inzake globaal geospatiaal informatiebeheer van de VN (UN-GGIM) en dient als leidraad om efficiënte…