Van 2 tot 4 augustus 2023 kwamen de vertegenwoordigers van de VN-lidstaten die deel uitmaken van het Expertencomité over het beheer van de geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM) op de zetel van de Verenigde Naties in New York bijeen voor hun 13de jaarlijkse sessie. Dit comité speelt een cruciale rol in het versterken van de internationale samenwerking in het beheer van geospatiale informatie, in een inclusieve benadering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en beleidsontwikkeling. Vernieuwd voor het 4de opeenvolgende jaar in de rol van co-voorzitter, is het NGI trots om dit mandaat te blijven ondersteunen in naam van België.

De Belgische delegatie bestond uit onze Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe, Professor Joep Crompvoets van de KULeuven en Sandrine D’Hoedt, verantwoordelijk voor de strategische communicatie bij het NGI.

De 13de zitting werd geopend in aanwezigheid van de ondersecretaris-generaal van de VN voor Economische en Sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Bij deze gelegenheid werden Ingrid Vanden Berghe (België) en Paloma Merodio (Mexico) door de lidstaten herkozen als covoorzitters van het UN-GGIM expertencomité. De vergadering verkoos ook Fernand Bale (Ivoorkust) tot derde covoorzitter en bevestigde Kamal Outghouliast (Marokko) opnieuw als rapporteur.

Drie dagen lang gaven de lidstaten bij toerbeurt hun mening over de verschillende onderwerpen op de agenda van de 13de zitting, volgens hun respectieve prioriteiten of de prioriteiten die op regionaal niveau waren overeengekomen tijdens de voorbereidende vergaderingen. De documenten, met inbegrip van de gezamenlijk door het UN-GGIM expertencomité genomen besluiten, zijn beschikbaar op de UN-GGIM website.

De vertegenwoordigers die samen het voorzitterschap van het UN-GGIM expertencomité vormen, werden op 4 augustus 2023, in de marge van de 13de zitting, ook ontvangen door de ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. De bijeenkomst bood de gelegenheid om verder van gedachten te wisselen over de belangrijke kwestie van de versterking van de administratieve en financiële capaciteiten van het UN-GGIM expertencomité binnen UN-DESA.

Voorafgaand aan de 13de zitting namen delegaties van over de hele wereld deel aan een reeks nevenevenementen en voorbereidende vergaderingen op 31 juli en 1 augustus.

Komende vergaderingen van het UN-GGIM expertencomité

De 10de plenaire zitting van de UN-GGIM Europe groep van lidstaten zal plaatsvinden in Brussel op 22 en 23 oktober 2023, met de steun van het NGI.

In 2024 zal de 14de zitting van het UN-GGIM expertencomité in augustus plaatsvinden op de zetel van de VN in New York, voorafgaand aan het UN-GGIM Forum op hoog niveau in Mexico in oktober.