De 13de sessie van het Expertencomité over het beheer van de geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM) heeft plaats van 2 tot 4 augustus op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Het wordt het hoogtepunt van een week die volledig gewijd is aan de geografische informatie en haar talrijke toepassingen ten dienste van de duurzame ontwikkeling.

Elk jaar komen de vertegenwoordigers van de VN-lidstaten die deel uitmaken van het UN-GGIM expertencomité drie dagen samen om een ambitieuze agenda te bespreken. Dit comité speelt een cruciale rol in het versterken van de internationale samenwerking in het beheer van geospatiale informatie, in een inclusieve benadering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en beleidsontwikkeling. Het NGI, dat sinds 2020 covoorzitter is van het expertencomité voor België, ondersteunt dit mandaat actief.

De Belgische delegatie, geleid door onze Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe, vergezeld door leden van het NGI en professor Joep Crompvoets van de KULeuven, zal in eerste instantie deelnemen aan een aantal voorbereidende vergaderingen en parallelle evenementen die op 31 juli en 1 augustus worden georganiseerd. Op de agenda van de thematische sessies zal België vooral de nadruk leggen op de cruciale kwestie van inclusie en diversiteit in het beheer van geografische informatie. Geografische informatie is een krachtig instrument voor duurzame ontwikkeling dat zowel technologisch als inhoudelijk voor iedereen toegankelijk moet zijn. Toch zijn er nog veel ongelijkheden en kloven, vooral voor vrouwen en mensen met een handicap. Andere belangrijke onderwerpen zullen aan bod komen, bijvoorbeeld de kwestie van standaarden in relatie tot innovatie en het ontstaan van een wereldwijde gemeenschap rond geodata, evenals het gebruik van geografische gegevens op een groot aantal gebieden zoals het kadaster, kunstmatige intelligentie, klimaatbestendigheid of nog het beheer van maritieme hulpbronnen.

Op 31 juli zal een extra lange vergadering gewijd worden aan de geodesie en de invoering van een wereldwijd geodetisch referentieframe (GGRF – Global Geodetic Reference Frame) in de nasleep van de lancering in maart 2023 in Bonn van het Wereldwijd excellentiecentrum voor geodesie van de Verenigde Naties (UN-GGCE). Op 1 augustus zal een forum zich buigen over de invoering van een Geïntegreerd Kader van de Geospatiale Informatie (UN-IGIF), een onderwerp dat de hele week centraal zal staan in de discussies in New York. Dit kader, vastgelegd door het UN-GGIM expertencomité, levert sinds 2018 de strategische oriëntaties die het mogelijk maken specifieke nationale of internationale actieplannen op te stellen om het geïntegreerd beheer van de informatie te versterken ter ondersteuning van de Agenda 2030 voor de duurzame ontwikkeling. Samen met de KULeuven ondersteunt het NGI meer bepaald de invoering van IGIF in Djibouti in het kader van een project dat wordt gesubsidieerd door de Wereldbank.

Zoals bij elke jaarlijkse zitting van het UN-GGIM expertencomité zal bij de opening van de vergadering een stemming van de lidstaten beslissen over de toewijzing van de rol van covoorzitter, die het voorbije jaar werd waargenomen door België en Mexico. In het geval van een nieuwe stemming ten gunste van België, is het NGI bereid om deze rol voor het 4de opeenvolgende jaar te blijven vervullen.

Tijdens de #UNGGIM13 week kunt u de actualiteit blijven volgen op Twitter @UNGGIM en @NGIGN_Begeo, en ook op LinkedIn pagina van het NGI en van UN-GGIM Europe.

Het NGI en KULeuven faciliteren evaluaties voor de implementatie van het IGIF in Djibouti

20/07/2023

Sinds januari 2023 werkt geograaf Johannes Van Geertsom samen met Professor Joep Crompvoets van de KULeuven aan een voorbereidende studie voor het implementeren van het Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) in Djibouti. Dit raamwerk is ontwikkeld door het Comité van experten inzake globaal geospatiaal informatiebeheer van de VN (UN-GGIM) en dient als leidraad om efficiënte…

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…