Van 5 tot 9 december 2022 kregen we in Brussel het bezoek van een delegatie van 11 geo-specialisten van het INEGI, het Mexicaans Instituut voor Statistiek, Geografie en Informatica. Met dit bezoek wordt de rol van het Expertencomité UN-GGIM, waarvan het NGI covoorzitter is, duidelijk in de verf gezet. Het stimuleert immers de uitwisseling van good practices tussen de nationale agentschappen die in de lidstaten belast zijn met het beheer van de geospatiale data.

Op het NGI heerste er de hele week een professionele en toch gezellige sfeer, waarbij Spaans, Engels, Nederlands en Frans door elkaar gesproken werden. Na het onthaal door onze administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, en de directeurs van de verschillende diensten van het NGI, konden de vertegenwoordigers van het INEGI, waaronder de operationeel directeurs Francisco Medina en Claudio Martinez Topete, meteen van gedachten wisselen over de strategie van het NGI voor het beheer van geospatiale data.

« Het bezoek van de delegatie van het INEGI aan onze kantoren in Brussel was heel productief. We hebben van elkaars ervaringen, successen en fouten in het beheer van nationale geodata veel kunnen opsteken. Deze bilaterale uitwisselingen met Mexico op operationeel niveau zijn een mooi en zeer concreet bewijs van de efficiëntie van het UN-GGIM expertencomité. Als covoorzitter van dit comité, samen met Mexico, hopen we het voorbeeld te tonen en meer lidstaten ertoe aan te zetten om hetzelfde te doen. »

Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI

Tijdens deze week kregen de leden van het INEGI de kans om meer te weten te komen over onze processen voor het verwerven en produceren van geodata, ze te publiceren in kaartvorm, ze te generaliseren van de ene schaal naar de andere of nog ze te publiceren onder de vorm van webservices. Ook de kwaliteitscontrole, de uiterst nauwkeurige geodetische metingen en de activiteiten als geobroker kwamen aan bod.

Het ging niet alleen over het werk van het NGI. Ook collega’s van VITO en het Nationaal Crisiscentrum hebben gepraat over hun werk en hun expertise. Met een algemene presentatie van het INEGI en twee aansluitende parallelle sessies werd de cyclus van de presentaties afgerond. Voor ze naar Mexico vertrokken kregen de deelnemers de kans om het centrum van Brussel te verkennen.

« Esta semana en una palabra : Espectacular ! »

Francisco Medina Parra, Director General Adjunto de Información Geográfica Básica

De Belgische et Mexicaanse geografen bleven zeker niet met lege handen achter. Het INEGI wil zich inspireren op de technieken voor het beheer van de geodata, van cartografie en generalisatie van het NGI. Het beheer van de documentatie van het Instituut via zijn Wiki zal ook als basis dienen voor reflectie over dit beheer bij het INEGI. Het NGI van zijn kant is geïnteresseerd in de webservices van zijn Mexicaanse , en ook in de technieken die zij gebruiken en wij niet of weinig, zoals de API’s. Ook de diepgaande integratie van statistiek et geografie in een en dezelfde instelling is voor het NGI een inspiratie om zijn samenwerking met Statbel en de FOD BOSA. Deze samenwerking is zeker nog niet ten einde. Er is voorzien in wederzijdse transfers op basis van de respectieve behoeften die werden geïdentificeerd tijdens deze vruchtbare uitwisselingsweek.

 

 

 

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…

UN-GGIM: Positieve balans van de 12de vergadering van het Expertencomité

09/08/2022

De sector van de wereldwijde geospatiale informatie heeft er een drukke week op zitten. Van 3 tot 5 augustus 2022 vond in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de 12de vergadering van het UN-GGIM Expertencomité plaats. Voor het Nationaal Geografisch Instituut, dat voor België optrad als covoorzitter, was het zelfs extra druk.

2de UN-WGIC : Het NGI ondersteunt de geospatiale agenda op wereldniveau

21/10/2022

Onze administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, heeft samen met Johannes Van Geertsom, geograaf op het NGI, deelgenomen aan het tweede Congres van de Verenigde Naties voor het beheer van de geospatiale informatie op wereldniveau (UN-WGIC) van 10 tot 14 oktober 2022 in Hyderabad, India. Als medevoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN, belast…