Op dinsdag 7 maart 2023 startte de Intercommunautaire werkgroep voor e-Government (ICEG) op initiatief van het NGI met een serie workshops voor de datastandaardisatie van hydranten.

Hydranten is één van de meest gevraagde geodatasets door de hulpdiensten, maar deze is veel te gefragmenteerd om goed benut te kunnen worden. Een landelijke standaard zal de benutting van die gegevens enorm ten goede komen.

Zo’n 40 vertegenwoordigers van hulpdiensten, waterleidingmaatschappijen, binnenlandse zaken, domeinexperts en het NGI namen aan de kick-off deel. Via een aantal vervolg-workshops zal de standaard verder ontwikkeld worden. In het najaar van 2023 is voorzien om de standaard te valideren en te publiceren. Hierna is het de bedoeling dat deze lokale datasets geïntegreerd in één nationale dataset beschikbaar worden (meer info: info@ngi.be).

Photo: freepik.com