In een wereld waarin informatie steeds efficiënter wordt gebruikt en gedeeld, maakt onze expertise wel degelijk een verschil. Van erfgoed tot veiligheid: in deze cases toonde het Nationaal Geografisch Instituut zich een betrouwbare partner in het oplossen van hedendaagse geodata-vraagstukken.

Case GeoNAVOtool

GeoNAVOtool, geodata in dienst van de veiligheid

De GeoNAVOtool maakte voor het eerst één gemeenschappelijk strategisch en operationeel beeld mogelijk in de belangrijke multidisciplinaire commandoposten – tijdens de NAVO-top in 2018 –  belast met de strategische en operationele leiding van de veiligheid, gezondheid, logistiek, organisatie, het crisisbeheer, en inlichtingen. Zo beschikten alle partijen op een uniforme manier over dezelfde, realtime informatie.

Case beCarto14-18, de Grote Oorlog in kaart gebracht

beCarto14-18

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog bracht het NGI de kaart “1914-1918” uit. Deze kaart vormde de basis van een website en een toepassing waarmee de gebruiker de informatie van de kaart kon aanvullen met bijkomende informatie. De website en app zijn niet meer operationeel.

Case Cartografie voor Natuurbranden

Cartografie voor Natuurbranden

Het project werd in het leven geroepen na de grote brand op de Kalmthoutse Heide in 2011. Daar bleek dat het bestaande kaartmateriaal niet voldeed. Uiteraard had elke hulpverleningsdienst of organisatie wel kaarten, maar verwijzen naar kaartmateriaal is onmogelijk als je collega niet met hetzelfde materiaal werkt. Daarom ontwikkelde het NGI een kaart voor hulpverleners.