Het Geospatial World Forum (GWF2023) in Rotterdam bracht talrijke actoren uit de geo-sector samen. Onze Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, en Nathalie Delattre, GIS Senior Manager, namen deel aan verschillende discussies. Ook Johannes Van Geertsom, geograaf op het NGI, maakte deel uit van onze delegatie.

Op 3 mei 2023 was Ingrid Vanden Berghe lid van het panel over het nieuwe model voor open kaartgegevens dat gebaseerd is op een partnerschap tussen openbare en particuliere entiteiten en dat de democratisering en de commercialisering van de geospatiale waarde in de economie en de samenleving moet vergemakkelijken.

Met name het Overture Maps-initiatief dat gezamenlijk wordt geleid door Meta, Microsoft, Tomtom en Amazon stond centraal in de besprekingen. Dit initiatief beoogt de integratie van kaartgegevens uit verschillende bronnen, waaronder leden van Overture Maps, maar ook burgerorganisaties en open gegevensbronnen. Ingrid Vanden Berghe stelde enkele vragen die duidelijk beantwoord moeten worden voordat potentiële partners kunnen beslissen of en hoe ze willen bijdragen. “Om geïntegreerd te worden in overheidsprocessen is het belangrijk dat ruimtelijke gegevensinitiatieven zoals deze niet zomaar projecten zijn, maar een lange levensduur hebben.” Verwijzend naar het open data beleid van de EU, herinnerde Ingrid Vanden Berghe aan het open data proces dat al in volle gang is voor ruimtelijke data in Europa. Zij hoopt dat Overture Maps een dialoog aangaat met cartografische instanties over hoe zij feedback kunnen krijgen over de waarde van de open gegevens die zouden worden gebruikt, bijvoorbeeld via feedbackmechanismen of informatie-updates. Voorts is het belangrijk dat gebruikers van Overture Maps duidelijk worden geïnformeerd over de herkomst van de gegevens, zodat zij het gezaghebbende deel van de gegevens kunnen onderscheiden. De levendige discussie werd alom gewaardeerd, en de Stichting Overture Maps verklaarde zich bereid deze dialoog voort te zetten.

Op 4 mei, in het kader van de GKI-top over geospatiale kennisinfrastructuur, heeft Ingrid Vanden Berghe deelgenomen aan de door EuroGeographics georganiseerde uitwisseling over de plaats en de rol van nationale geospatiale agentschappen (NGA’s) in het toekomstige geospatiale ecosysteem, met inbegrip van de kwesties van vereisten, verwachtingen en mandaten.

Op 4 mei nam Nathalie Delattre deel aan de vergadering van UN-GGIM Europe over de integratie van de statistische en geospatiale gegevens om de doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te bereiken. Zij benadrukte dat de manier waarop samengewerkt wordt moet veranderen als we deze integratie willen ondersteunen. Cartografische agentschappen moeten niet langer gewoon hun geografische gegevens leveren aan de agentschappen voor statistiek, maar hun gegevens aanpassen aan de behoeften van deze agentschappen om de procedures voor de integratie van de geospatiale gegevens automatisch en op lange termijn te vergemakkelijken. Dat kan alleen als al deze agentschappen nauwer samenwerken. En op 5 mei gaf Nathalie Delattre in het kader van de GKI-top een presentatie over de rol van het NGI als geobroker, en de activiteiten die daar worden uitgevoerd. In deze sessie over samenwerkingsmodellen sprak zij over het nieuwe geospatiale ecosysteem dat wordt aangedreven door een groeiende vraag naar geodata uit verschillende domeinen: klimaatverandering, nationale veiligheid, milieubeheer, mobiliteitsbeheer. Dit nieuwe ecosysteem vereist een fundamentele herziening van de manier waarop geospatiale gegevens worden geproduceerd en verspreid. Voor het NGI is het een bron van nieuwe kansen en uitdagingen op technologisch gebied, maar ook op het gebied van governance, normalisatie, harmonisatie en gegevensintegratie.

Op deze editie 2023 van het GWF werd speciale aandacht besteed aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI in het Engels). Namens het NGI ondertekende Ingrid Vanden Berghe een verbintenis om deze principes in de geospatiale industrie te bevorderen: “Ik erken de noodzaak en het belang van diversiteit, gelijkheid en inclusie in onze industrie, en ik beloof DEI inspanningen te ondersteunen die de vertegenwoordiging en de groei van de gemeenschap binnen mijn organisaties en op andere publieke platforms kunnen vergroten.” Nu de geospatiale industrie de wereldeconomie in toenemende mate beïnvloedt, is het van cruciaal belang dat belanghebbenden collectieve waarden bevestigen om een industriecultuur te creëren die actief de DEI principes bevordert en ondersteunt.

Parallel met de conferentie vergaderde het bureau van UN-GGIM Europe. Ingrid Vanden Berghe en Johannes Van Geertsom hebben deelgenomen aan deze vergadering. Op de agenda stonden de voorbereiding van de plenaire vergadering van UN-GGIM in New-York van 2 tot 4 augustus en de stand van zaken van het actieplan. Het bureau stelde met voldoening vast dat verscheidene lidstaten zich inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Tijdens de hele duur van het evenement heeft de delegatie verschillende keren kunnen praten met belangrijke en gepassioneerde actoren van de geo-sector, waaronder Belgische bedrijven die aanwezig waren op de tentoonstelling.

 

 

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…

UN-GGIM: Uitwisselingsweek met het Mexicaans Instituut voor Statistiek en Geografie (INEGI)

13/12/2022

Van 5 tot 9 december 2022 kregen we in Brussel het bezoek van een delegatie van 11 geo-specialisten van het INEGI, het Mexicaans Instituut voor Statistiek, Geografie en Informatica. Met dit bezoek wordt de rol van het Expertencomité UN-GGIM, waarvan het NGI covoorzitter is, duidelijk in de verf gezet. Het stimuleert immers de uitwisseling van…