Op 24 januari vergaderde het Uitgebreid Bureau van UN-GGIM in Aguascalientes, op de hoofdzetel van INEGI, het Mexicaans Instituut voor statistiek en geoinformatie. Het was een intense dag die aantoont hoe veel werk er wordt verzet in de UN-GGIM community om er voor te zorgen dat landen beschikken over stevige geodata-voorzieningen die het mogelijk maken om betere beslissingen te nemen en de duurzame ontwikkelingsdoelen beter te monitoren en te realiseren.

Het NGI volgt voor België de voortgang van de invoering van de strategische prioriteiten van het Expertencomité voor het wereldwijd beheer van geospatiale informatie (UN-GGIM) ten voordele van de duurzame ontwikkeling op voet. Onze administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, heeft als covoorzitter van het Comité deelgenomen aan deze vergadering.

Stefan Schweinfest, directeur van het departement Statistiek, waaronder ook het UN-GGIM secretariaat ressorteert, gaf een terugblik op de 13e sessie van het Comité en gaf meer informatie over de manier waarom het secretariaat uitgebouwd zal worden. Net voor het jaareinde besliste de Algemene Vergadering immers dat het secretariaat versterkt zal worden met 7 nieuwe personen, zoals door het Expertencomité gevraagd was. Dit onverhoopt succes sterkt het comité in zijn overtuiging dat de UN meer en meer beseft hoe relevant het werk van UN-GGIM is voor de doelstellingen die de organisatie vooropstelt, zowel voor de wereld als voor haar eigen werking.

Paloma Merodio, vicevoorzitter van het INEGI en ook covoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité, gaf meer details over het 7e high level forum on Global Geospatial Information Management dat van 8 tot 10 oktober plaatsvindt in Mexico stad.

De covoorzitters van de high level-groep van het geïntegreerd kader voor geospatiale informatie (UN-IGIF), Deirdre Dalpiaz Bishop (U.S.) en Fernand Guy Isseri (Kameroen) brachten zeer interessante resultaten van de werkgroepen die het IGIF verder uitbouwen. 59 landen gebruiken nu al de tools en frameworks die in het IGIF worden uitgewerkt.

De 5 regionale comités gaven meer inzicht in de activiteiten die gedurende het jaar wereldbreed worden uitgevoerd om de UN-GGIM agenda uit te voeren en het bureau gaf feedback en sturing aan de verschillende functionele groepen en thematische netwerken zodat ze de focus houden op de agenda die door het expertencomité werd vastgelegd tijdens de sessie in Augustus 2023.

De vorderingen die de voorbije maanden zijn gemaakt om de competentiecentra operationeel te maken, het GGCE in Bonn en het GGKIC in Deqing, werden toegelicht, evenals het voorstel van het Koninkrijk Saoedi-Arabië om een derde centrum onder UN-GGIM te voorzien in Riyad.

Het uitgebreid bureau keek ook vooruit naar de 14e vergadering, van 6-8 augustus in New York.

De realisatie van de SDG’s versnellen

Op 24 en 25 januari, aansluitend aan de vergadering van het United Nations Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) uitgebreid bureau, organiseerde de SDG Data Alliance een tweedaagse workshop onder het motto “Accelerating the Achievement of the SDG’s”.

“Als covoorzitter van het UN-GGIM comité van experten ben ik zeer blij met de samenwerking met de SDG Data Alliance en ook zeer tevreden met resultaten in de vele landen waar de SDG Data Alliance al actief is, en ook met de kennisopbouw en -uitwisseling die in deze tweedaagse werd gerealiseerd.” – Ingrid Vanden Berghe

De SDG Data Alliance is een multistakeholderinitiatief dat partnerschappen hoog in het vaandel heeft staan en de nadruk legt op gelijkheid. De basis werd gelegd door een samenwerking tussen DESA (het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties), de PVBLIC Foundation, Esri en de regeringen van zes proeflanden. Na de toetreding van de Kellogg Foundation en het Chia Network werd de alliantie in juli 2021 gelanceerd tijdens het High Level Politiek Forum voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De SDG Data Alliance is nu een open, op de gemeenschap gebaseerd samenwerkingsverband van meerdere belanghebbenden dat geografische informatiesystemen, technologieën en hulpmiddelen biedt aan ontwikkelingslanden over de hele wereld.

De SDG Data Alliance helpt deze landen om hun eigen geografische gegevens in handen te nemen, op basis van het Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) van de VN. Tijdens de workshop gaven delegaties van verschillende landen in Midden- en Zuid-Amerika en Afrika uitleg over de resultaten en obstakels die ze tegenkwamen in de projecten die de SDG Data Alliance samen met hen heeft opgezet.

Er werd ook veel aandacht besteed aan het gebruik van geografische informatie om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te monitoren en meer gerichte acties uit te voeren om de gestelde doelen echt te bereiken. Met name het gebruik van geografische informatie om statistische gegevens uit te splitsen werd voorgesteld als een belangrijke oplossing.

UN-GGIM : het NGI is covoorzitter van de 13de jaarlijkse sessie

11/08/2023

Van 2 tot 4 augustus 2023 kwamen de vertegenwoordigers van de VN-lidstaten die deel uitmaken van het Expertencomité over het beheer van de geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM) op de zetel van de Verenigde Naties in New York bijeen voor hun 13de jaarlijkse sessie. Dit comité speelt een cruciale rol in het versterken van de internationale…

Het UN-GGIM: Europe Committee en het UN-GGCE maken grote vorderingen

08/12/2023

Tussen 20 en 23 november nam het NGI deel aan twee belangrijke evenementen op de agenda van het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM). Als covoorzitter van dit Comité sinds 2020 blijft het NGI nauwgezet de implementatie van verschillende prioriteiten volgen die gericht zijn op een beter beheer van geografische informatie…

UN-GGIM: België verdiept de analyse van zijn ruimtelijke data-infrastructuur met UN-IGIF

19/01/2024

Op 11 januari 2024 namen een twintigtal vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten en andere organisaties die geografische gegevens produceren, integreren of gebruiken deel aan een werkvergadering aan de KU Leuven over de implementatie in België van de methodologie van het Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF). Deze gezamenlijke oefening werd georganiseerd op initiatief van…