Afronding van het systematisch bijwerkingsproces van onze geodata

Op 28 november heeft het NGI een nieuwe update gepubliceerd van CartoWeb.be, onze gestandardiseerde digitale kaart. Deze wordt als webservice (Web Map Tile Service/ Web Map Service) gepubliceerd en is specifiek ontworpen voor een visualisatie op scherm. CartoWeb.be kan gratis bekeken worden via o.a. onze TopoMapViewer applicatie, of via het federale geoportaal Geo.be.

Elke 2 maanden wordt een nieuwe versie gepubliceerd, maar deze laatste versie is een belangrijke mijlpaal voor het NGI.

De nieuwe versie is immers de afronding van een systematisch bijwerkingscyclus van de geografische gegevens die we produceren en van onze cartografische applicaties.

Dit omvangrijke herzieningsproces werd in 2014 opgestart. Daarbij hoorden een uitgebreide bijwerking van de geografische basisgegevens (gebouwen, wegen, hydrografie en bodembedekking), de volledige uitvoering van de eerste editie van de nieuwe reeks van Topo25 kaarten op schaal 1:25 000 alsook een volledige herziening van de Topo50 kaarten op schaal 1:50 000. Daarbovenop heeft het NGI in de loop van het bijna 8 jaar lange bijwerkingscyclus 24 opeenvolgende releases van CartoWeb.be uitgebracht, waardoor de gebruikers zo regelmatig mogelijk de meest actuele versie van deze digitale geodata konden verkrijgen.

Het NGI zal dezelfde kwaliteit van dienstlevering behouden door flexibele bijwerkingsprocessen toe te passen, waarbij lokale wijzigingen vastgesteld door onze gebruikers rechtstreeks worden opgenomen en de gegevens van onze gewestelijke partners steeds vaker worden geïntegreerd.