De zoektocht naar talent

De laatste jaren merkten we ook binnen het NGI de effecten van de ‘war for talent’. Sommige functies geraakten moeilijker ingevuld of soms duurde het iets langer voor we de juiste kandidaten konden aantrekken.

Een aantal potentiële sollicitanten, waaronder ook laatstejaarsstudenten of net-afgestudeerden, bleken bovendien de weg naar het NGI niet of moeilijk te vinden. Vaak omdat ze onvoldoende zicht hadden op onze werking, missie, troeven, loopbaanmogelijkheden en selectieprocedures.

Om ons Instituut net dat tikkeltje meer naambekendheid te geven en ons aanbod beter bekend te maken, in het bijzonder bij potentiële sollicitanten, namen we in 2022 deel aan enkele jobbeurzen: Scientica te Leuven en, in samenwerking met FOD BOSA, de Afstudeerbeurs te Gent en de Job Fair te Brussel.

Met een enthousiaste vertegenwoordiging vanuit de technische directies en de personeelsdienst, probeerden we zoveel mogelijk geïnteresseerden woord en uitleg te geven over onze organisatie, projecten, waarden, troeven, vaak gezochte profielen, … .

De bezoekers toonden duidelijk interesse voor een job bij het NGI en het succes van de deelname aan jobbeurzen bleek nog datzelfde jaar. Enkele bezoekers van de jobbeurzen zijn in 2022 met veel enthousiasme aan de slag gegaan binnen het NGI.

Uiteraard namen we daarnaast ook nog andere initiatieven om potentiële kandidaten beter te bereiken.

Vacatures werden, naast de website van Selor (selectiebureau van de federale overheid), eveneens gepubliceerd op onze eigen website en sociale media, in vaktijdschriften, via vakgroepen, … . We contacteerden bovendien universiteiten en hogescholen voor de verspreiding van onder andere specifieke ICT-profielen.

Tot slot zetten we in 2022 sterk in op het verzamelen van getuigenissen en beeldmateriaal van het leven zoals het is binnen ons Instituut. Dat blijkt voor veel sollicitanten immers een extra troef te zijn. Dankzij de inzet en medewerking van een heel aantal personeelsleden, kunnen we op die manier het NGI in 2023 nog meer op de kaart zetten.