Steun voor pan-Europese projecten

Als lid van de vereniging EuroGeographics[1] is het NGI altijd nauw betrokken geweest bij haar projecten en activiteiten. In 2022 heeft EuroGeographics een platform voor de open data geïnstalleerd met de naam ‘Open Maps for Europe’ (OME).

 

De eerste beschikbare datasets op het OME platform zijn de pan-Europese producten EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroDEM, Open Cadastral Map, Pan-European Imagery en Open Gazetter.

Dit platform is het resultaat van een partnerschap met het NGI. Als sleutelpartner in het project heeft het NGI met zijn juridische en technische  expertise bijgedragen tot de ontwikkeling ervan. De symbolisatieprocedures die werden ontwikkeld voor de toepassing CartoWeb.be van het NGI hebben het mogelijk gemaakt om de gegevens van EuroRegionalMap en EuroGlobalMap te karteren die te zien zijn in de mapviewer van OME.

De lancering van een nieuw project ‘Open Maps for Europe 2’ (OME2) in 2023 zal een nieuwe fase inluiden, met als doel om op het bestaande OME platform een eerste geharmoniseerde en naadloze versie ter beschikking te stellen van de grootschalige (1:10 000) gegevens, afkomstig van de cartografische en de kadastrale agentschappen. Het NGI blijft nauw betrokken bij OME2, onder andere door zijn Adminvector en ITGI-Vref gegevens te leveren voor het transport- en het hydrografisch netwerk en door actief mee te werken aan de invoering van processen voor de harmonisering van de data.

[1] groepeert en vertegenwoordigt de instanties van de lidstaten van de Europese Unie die belast zijn met het beheer van de geospatiale data, zie www.eurogeographics.org