Onze terreinploeg aan het werk

Het grote uithangbord van het NGI is de terreinploeg. Zij gaan ter plaatse om opmetingen te doen en informatie te vergaren voor onze kaarten en projecten. Ook in 2022 doorkruisten zijn België met deze opdracht. Hieronder een overzicht van hun belangrijkste verwezenlijkingen in 2022:

 1. Aantal 3D-punten gepubliceerd

Begin 2022 waren reeds 1053 3D-merktekens gepubliceerd. In 2022 werden de metingen en berekeningen voor 612 merktekens gefinaliseerd in kaartbladen. Deze merktekens werden ingevoerd in de databank en gepubliceerd via GDOC.

 1. BEREF(Belgian Reference Frame)-metingen

In de periode juli-oktober werden 35 meetdagen statische GNSS-metingen met geodetische antennes uitgevoerd om de baselines te bepalen tussen 36 BEREF-merktekens, waarvan 4 nieuwe merktekens zijn en 1 niet inbegrepen in de vorige BEREF-campagne van 2002/2003. Deze metingen dienen om het Belgische referentieframe te controleren en na te gaan of de berekeningen die met Bernese worden uitgevoerd geen langetermijntrend veroorzaken in de coördinaat-oplossingen. De finale oplossing zal in 2023 worden gepubliceerd.

 1. Ground Control Points

In 2022 werden systematische metingen van ground control points uitgevoerd. Deze metingen dienen ter ondersteuning van de verwerking van luchtopnames. Meer specifiek werden 1100 GCP’s ingemeten verspreid over verschillende kaartbladen.

 1. eTOD (Electronic Terrain and Obstacle Data)

In het kader van ETOD werden 31 obstakels ingemeten.

 • voor de voorziene standaard productie in 2022
 • voor het uitklaren van windmolens met status ‘in construction’ som: 31 objecten
 1. Luchthavens
 • korte jaarlijkse controle op de luchtvaarthindernissen
 • ondersteuning aan bij de realisatie van de Obstacle database 2022/2023 voor Beauvechain
 1. Oosterweel

In het kader van de Oosterweelwerken te Antwerpen werd 37 km aan waterpassingen uitgevoerd om het altimetrisch netwerk te updaten en enkele merktekens bij te plaatsen.

 1. Complement

Ter ondersteuning van Systematic Update werd op het terrein nazicht (controle) uitgevoerd op data die verkregen werd uit externe bronnen (meestal OSM). Meer dan 10.000 opmerkingen werden gecontroleerd in 9 bladen, dit werk werd uitgevoerd in een 260-tal werkdagen. Uiteindelijk werden in totaal meer dan 15.000 nieuwe objecten voor het wegennetwerk alleen in de ITGI VRef toegevoegd.