Bezoeken aan het NGI

Het einde van 2022 werd gekenmerkt door drie belangrijke thematische bezoeken aan het NGI. Met zijn rol als makelaar in geodata bevordert het NGI partnerschappen tussen verschillende actoren, producenten en gebruikers van geografische gegevens in België. Zo kunnen de beschikbare middelen en de resultaten optimaal gebruikt worden. Dankzij de uitwisselingen van het NGI met buitenlandse actoren uit de geo-sector, in het bijzonder binnen het Expertencomité voor het wereldwijde beheer van de geospatiale informatie (UN-GGIM) wordt de kennis verrijkt en worden de capaciteiten versterkt.

Op 1 december verwelkomden onze Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, en vertegenwoordigers van de verschillende directies van het NGI het directiecomité van het Nederlandse kadaster. Daarbij ging het over strategische visies en goede praktijken, waarbij aan Nederlandse kant de tactiele kaarten voor slechtzienden werden voorgesteld en aan Belgische kant de printtool voor de hulpdiensten. Verder ging het over kennisbeheer, datastrategie en de referentie- en productieprocessen.

Van 5 tot 9 oktober kwam een delegatie van 11 geo-specialisten van het INEGI, het Mexicaans Nationaal Instituut voor Statistiek, Geografie en Informatica, langs in Brussel (zie het artikel hierover). Tijdens dit bezoek gaven de verschillende diensten van het NGI uitleg over onze processen voor de productie, de integratie en het beheer van de geospatiale gegevens. Deze bilaterale uitwisselingen met Mexico op operationeel niveau vormen een mooi en heel concreet bewijs van de doeltreffendheid van het UN-GGIM Expertencomité, waarvan het NGI en Mexico covoorzitters zijn.

De kracht van geo stond ook op de agenda van de vergadering van de defensie-attachés op 15 december. De groep hooggeplaatste attachés, met vertegenwoordigers van strijdkrachten uit de hele wereld, komt periodiek samen rond thema’s die cruciaal zijn voor defensie en veiligheid. Als parastatale onder voogdij van de minister van Defensie en beheerder van de geografische gegevens op federaal niveau was het niet meer dan logisch dat het NGI deze delegatie ontving voor een uitwisseling van expertise. Tijdens de openingssessie werd de versterkte samenwerking tussen het NGI en Defensie toegelicht. De zowat twintig deelnemers, uit Algerije, Saoedi-Arabië, Argentinië, België, Burundi, Chili, Egypte, Oekraïne, Servië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten en Zambia konden met de strategische en operationele diensten van het NGI van gedachten wisselen over verschillende thema’s rond de relevante toepassingen van geospatiale gegevens voor defensie en veiligheid. Het directiecomité van het NGI heeft de afvaardiging van de defensie-attachés opgeroepen om maximaal samen te werken met hun nationale agentschappen die belast zijn met de geospatiale gegevens.