CartoWeb.be: Interoperabiliteit is het sleutelwoord

Sinds 2013 maakt de web service CartoWeb.be deel uit van het standaardaanbod van het Nationaal Geografisch Instituut.

In een WMS/WMTS kan de gebruiker gratis (voor elk niet-commercieel gebruik) de meest recente gegevens die het NGI geproduceerd of ingezameld heeft bekijken op 11 schaalniveaus.

Al vanaf het begin is CartoWeb.be blijven evolueren om beter in te spelen op de heel gevarieerde noden van de talrijke gebruikers. In 2021 werden er al grote stappen gezet dankzij twee nieuwe types weergave:

 

 

  • GREY, waarvan de inhoud identiek is aan die van TOPO maar waarvan de symbolisatie alleen bestaat uit grijs- en blauwtinten;
  • CROSSBORDER, dat op de kleinste schalen een weergave van het TOPO type biedt, maar dan grensoverschrijdend dankzij het gebruik van de dataset EuroRegionalMap van EuroGeographics.

Voor 2022 zijn er minder opvallende wijzigingen voor de gebruiker, maar we blijven de tool verder ontwikkelen om de interoperabiliteit te vergroten. Op het einde van 2022 kreeg een beperkte groep gebruikers toegang tot de CartoWeb-Tiles component in een GeoPackage formaat. Dat formaat is wijder verspreid en bovendien gebruiksvriendelijker en compacter. Zo kunnen de hulpdiensten de «offline-versie van CartoWeb.be op een efficiëntere manier gebruiken.

Dankzij de versie v2022.05 van CartoWeb.be kunnen alle gegevens van de systematische updatecyclus van onze referentiegegevens en van onze gegeneraliseerde gegevens allemaal bekeken worden. Deze cyclus liep van 2014 tot 2022.

Voor 2023 plannen we, op basis van deze volledige sets, enkele toevoegingen aan de semantische inhoud van het product.

De statistieken voor 2022 tonen nogmaals het succes van CartoWeb.be aan, met een gemiddelde van 200 000 gebruikers per maand, goed voor 30 000 000 requests.