Uitbreiding van onze geobroker rol met de UCE-tool

Het NGI heeft in 2022 met succes de Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten (UCE – Uniform Cartography for the Emergency services) met printtool gelanceerd. Dankzij de nieuwe tool kunnen hulpdiensten in België autonoom gebiedskaarten en atlassen printen, zodat deze bij operaties altijd en in alle omstandigheden over professioneel en uniform kaartmateriaal kunnen beschikken, in België en de grenszones.

Het betekent een enorme doorbraak voor een snellere inzet van middelen en een betere multidisciplinaire samenwerking bij kleine en grote noodsituaties ten gunste van alle betrokken partijen.

De UCE-tool bouwt voort op de samenwerking met de hulpdiensten die het NGI de afgelopen zes jaar heeft opgebouwd. De UCE-cartografie en de printtool zijn ontwikkeld dankzij nauwe samenwerking – ontwikkeling, testen en gebruik – met de hulpdiensten uit heel België en de Agentschappen voor Natuur en Bos, bij grootschalige en multidisciplinaire evenementen en oefeningen. De tool maakt o.a. gebruik van CartoWeb.be, de MapIndex, en de met de hulpdiensten en de Agentschappen voor Natuur en Bos gestandaardiseerde thematische gegevens. Het NGI heeft kennis en ervaring opgebouwd met uniforme en gedeelde cartografie door goed te luisteren naar de behoeften van de hulpdiensten en altijd alle belanghebbenden vanaf het begin bij projecten te betrekken. Het NGI heeft in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de tool door eigen middelen (financieel en menselijk) te investeren en op te treden als geobroker door belangrijke partnerschappen te ontwikkelen en te onderhouden. De Provincie Limburg heeft bij de lancering ook een financiële bijdrage geleverd. Voor de hulpdiensten is het gebruik van de tool in principe kosteloos.

Dit jaar heeft de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) voor de Gouden Byte Award projecten genomineerd waarbij gemeenten of administraties samenwerken als partners en die een voorbeeld zijn van doeltreffende en intelligente samenwerking. De UCE-tool viel in de prijzen omdat hij de efficiëntie van de operaties verhoogt door een betere coördinatie tussen alle actoren, zowel bij de planning als op het terrein. De kaarten-printtool en -viewer voor de hulpdiensten in België, was ook genomineerd voor een Digital Society Award door Agoria, de federatie van de technologische industrie. Het is de zevende keer dat een project van het NGI genomineerd was voor een Digital Society Award.

In 2023 zal het NGI zijn rol als geobroker van locatiegegevens verder uitbreiden, waardoor het voor hulpdiensten gemakkelijker en goedkoper wordt om sneller en effectiever noodsituaties aan te pakken voordat deze onbeheersbaar geworden zijn. Dit blijft van doorslaggevend belang bij bijvoorbeeld natuurbranden, medische hulp in landelijke gebieden, ordeverstoringen, overstromingen, treinrampen, grote evenementen, enz.