Focus op het archiveren van historische luchtfoto’s

Op 5 en 6 december 2022 waren enkele NGI medewerkers aanwezig op de EuroSDR Workshop rond Geoprocessing en het archiveren van historische luchtfoto’s. Deze vond plaats in het ‘Istituto Centrale Catalogo Documentazione’ in Rome.

De laatste jaren neemt de beschikbaarheid van gedigitaliseerde historische luchtfoto’s toe. Deze historische datasets vormen een uniek middel om territoriale veranderingen in kaart te brengen. Dit brengt veel mogelijkheden met zich mee voor wetenschappelijk onderzoek

Voor het Nationaal Geografisch Instituut was het zeer waardevol om hier aanwezig te zijn. Ook wij beschikken immers over een groot aantal luchtfoto’s van België die we uiteraard optimaal willen inzetten. Deze workshop gaf ons de kans om van gedachten te wisselen met andere NMCA’s (National Mapping, Cadastral and Land Registration Authorities) en de academische wereld over volgende drie punten:

  • De uitdagingen van het behoud van dit erfgoed en de opwaardering ervan door middel van digitalisering.
  • De meest recente technologische vooruitgang die het mogelijk maakt deze informatie met een zeer hoge ruimtelijke en temporele resolutie te exploiteren en te verspreiden.
  • De toepassingsgebieden van de exploitatie van historische luchtfoto’s op uiteenlopende onderzoeksterreinen zoals de studie van landschapsveranderingen, de gevolgen van klimaatverandering, de evolutie van landbouwpraktijken, land artificialisatie, kusterosie, bosbouw, geodetische veranderingen, enz.

De opgedane kennis en verworven inzichten kunnen meteen meegenomen worden in de werking van het NGI voor de ontwikkeling en exploitatie van dit kostbare erfgoed.

Ons team met Daniela S.Palazzi van het ‘Istituto Centrale Catalogo Documentazione’ (ICCD),
verantwoordelijk voor de collecties van de historische luchtfoto’s.