De Geo-IT community

De Geo-IT community is een gemeenschap van geografen/geomatici binnen het NGI. 6-wekelijks organiseren zij een bijeenkomst waar informatie uitgewisseld wordt over specifieke (veelal technische) onderwerpen door presentaties en vragen.

De Geo-IT community tracht alle collega’s op de hoogte te houden omtrent de taken die zijn of zullen worden uitgevoerd waarbij geo-it een belangrijk element is van het werk. Naast het informeren van geïnteresseerde collega’s wordt er volgens een sociocratisch systeem gewerkt aan of beslist over allerhande zaken die de werking binnen het NGI beïnvloeden. Eind 2022 waren er 54 medewerkers van het NGI lid van de community.

In 2022 werden er 9 Geo-IT meetings georganiseerd. In een eerste deel werden 1 of 2 presentaties gegeven door een collega of een externe persoon, in het tweede deel werden vragen/projecten/werkgroepen besproken. Enkele van de onderwerpen die dit jaar aan bod zijn gekomen zijn ITGI obstacles, Inspire-infrastructuur, de UGCH printtool en Topomapviewer enhancement.

Door het creëren van een gemeenschap -een groep werknemers van verschillende afdelingen- wordt contact tussen afdelingen onderling gefaciliteerd, wat informatiedelen vergemakkelijkt. Door het regelmatig bespreken van allerhande geo-IT gerelateerde onderwerpen vind een kennisuitwisseling plaats. Bovendien zijn werknemers van verschillende afdelingen meer op de hoogte van de taken/projecten die op andere afdelingen plaatsvinden, wat bijdraagt aan een algemeen gevoel van welbevinden.